รวมพิกัดสถานที่ “สวดมนต์ข้ามปี” เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2566

รวมพิกัดสถานที่ “สวดมนต์ข้ามปี” เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2566

รวมพิกัดสถานที่ “สวดมนต์ข้ามปี” เสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2566 เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม

ปีใหม่ 2566 รวมพิกัดสถานที่ “สวดมนต์ข้ามปี” เสริมสิริมงคล เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในโอกาสที่วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 กำลังจะมาถึงนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามรัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 

ณ สถานที่จัดกิจกรรมที่กำหนด หรือผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ  ตามวิถีนิวนอร์มอล ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งประเทศชาติ และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้สวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่

1. ส่วนกลาง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

กำหนดให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นวัดศูนย์กลางในการถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 

สวดมนต์ข้ามปีในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และช่องทางอื่น ๆ

2. ส่วนภูมิภาค โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด 

ดำเนินการร่วมกับวัด ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีให้สอดคล้องกับบริบทแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ ของรัฐบาล และจังหวัด

3. ในต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือให้วัดไทยและวัดต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คือ การสวดมนต์ข้ามปี ที่ถือเป็นประเพณีของชาวไทยปฏิบัติมาแต่โบราณ และได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันอีกครั้ง เพราะถือกันว่าเป็นการเสริมดวง เสริมโชคชะตา สร้างบุญกุศลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย เริ่มต้นการเข้าสู่ชีวิตใหม่ รวมถึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชาวพุทธ ที่ได้ช่วยรักษาพระธรรมคำสอน และนอกเหนือจากกิจกรรมเคานต์ดาวน์ช่วงปีใหม่แล้ว 

การสวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ รับปีพุทธศักราชใหม่เช่นกัน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ชวนครอบครัวหรือคนที่รัก มาร่วมก่อบุญสร้างกุศล ร่วมสวดมนต์ข้ามปี รับสิริมงคลเข้ามาในชีวิต และเริ่มต้นปีด้วยจิตใจที่เป็นสุข

พิกัดสถานที่ “สวดมนต์ข้ามปี 2566” 

เฟซบุ๊ก Bangkok Tourism Division ได้แนะนำ 9 พิกัดสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2566 ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อที่จะสวดมนต์กันข้ามปีเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต  

1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/vDbQzJGx2tnGxLmr5

การเดินทาง: รถเมล์สาย  5, 72, 503

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watbencham

2. วัดเทพลีลา

พิกัด : https://goo.gl/maps/HdTAtBovqEVuQV2J7

การเดินทาง: รถเมล์สาย  109, 113, 115, 122, 137, 168, 171, 173, 22, 36ก, 40, 501, 512, 545, 58, 60, 71, 92, 93,99, ปอ.พ.10, ปอ.พ.17, ปอ.พ.25, ปอ.พ.34, ปอ.พ.4

เว็บไซต์ : https://web.facebook.com/watthepleela/?_rdc=1&_rdr

3. วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก

พิกัด : https://goo.gl/maps/RMeWiYUfkU8hbCZw5

การเดินทาง: รถเมล์สาย  137 (ปอ.) (AC), 168 (ปอ.) (AC), 171 (ปอ.) (AC), 26ก517

MRT: สถานีพระราม 9

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064712885283

4. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พิกัด : https://goo.gl/maps/NjwQ3SYGEr8B5b3H9

การเดินทาง:รถเมล์สาย  8, 15, 37, 47, 48, 49, 508, 2, 44, 56, 59, 60, 79, 183, 511

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watsraket/

5. วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/A9d7PMg8aT8ikNSM8

การเดินทาง:รถเมล์สาย  1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82

เว็บไซต์ : https://www.watpho.com/th/contact/plan

6. วัดสุทัศนเทพวราราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/ZFQGopCH4sDjmxsq5

การเดินทาง:รถเมล์สาย  10 ,12 ,15 ,19 ,35 ,42 ,48 ,73 ,96

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatSuthatBangkok/

7. วัดอรุณราชวราราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/BSS2P1CazM1hcdxz8

การเดินทาง:รถเมล์สาย  19, 57, 83

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watarunofficial/?mibextid=ZbWKwL

8. วัดไตรมิตรวิทยาราม

พิกัด : https://goo.gl/maps/zvCZVSn6aAwodRTS9

การเดินทาง:รถเมล์สาย  4, 53, 5, 73 หรือ 507

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatTrimitrWithayaramWorawihan/

9. สวนโมกข์กรุงเทพ

พิกัด : https://goo.gl/maps/dDbyxAkVrd2u6D9c9

การเดินทาง: รถเมล์สาย  134, 191, 29, 3(ปอ.)(AC), 52, 69, 77

เว็บไซต์ : https://main.bia.or.th/

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Ftourismdivision%2Fposts%2F542259387931100&show_text=true&width=500

ข้อมูลจาก Thaigov / Bangkok Tourism Division

ภาพจาก TNN ONLINE

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed