น่าน จัด Kick off ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดน่าน

น่าน จัด Kick off ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดน่าน

น่าน – จัด Kick off ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่วัดดอนมูล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน จัด Kick off ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดน่านโดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัดน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา ศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน ชุมชน และมีเป้าหมายการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้สังคมสงบ ร่มเย็น และมีความสุขยั่งยืน ครอบคลุม 76 จังหวัด

สำหรับจังหวัดน่าน จัด Kick off ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดน่าน ขึ้นพร้อมกันทุกอำเภอในวันนี้ โดยมีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสติ สมาธิ การแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ไปยังวัดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed