นายอำเภอหนองพอก นำยุทธศาสตร์ชาติมาปฏิบัติขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายอำเภอหนองพอก นำยุทธศาสตร์ชาติมาปฏิบัติขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยเอ็ด – นายอำเภอหนองพอกนำยุทธศาสตร์ชาติมาปฏิบัติขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เช้าวันนี้ 30 ก.ค.2566 นาย พัสกร ธนแสนไทยนายอำเภอหนองพอก ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก (คจพ.อ)บูรณาการกับคณะสงฆ์ตำบลท่าสีดาร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง และ ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเอง

สำหรับการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการกับคณะสงฆ์ตำบลท่าสีดา ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง(คจพ.อ)กับภาคีเครือข่ายที่ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนายอำเภอหนองพอก เปิดเผยว่า ขับเคลื่อนกลไกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความร่วมมือและขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์น้อยลงจนหมดไปอย่างยั่งยืน

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed