ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 กับภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง เพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 กับภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง เพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 กับภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง เพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในการป้องกันลดช่องโอกาสการทุจริตในภาครัฐ, เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ในการป้องกันลดช่องโอกาสการทุจริตในภาครัฐ และเพื่อเชื่อมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชน กรณีพบเห็นการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ โดยจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการกิจกรรม หรือวิธีการ การระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติ และประสบการณ์จากทุกภาคส่วนของสังคมเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการ, การให้ความรู้ในการป้องกันและลดช่องโอกาสการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง สังเกต และตรวจสอบ ไปจนถึงการร่วมมือกันพัฒนา และประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเรื่องพบเห็นการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของศูนย์ดิจิทัลบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center (OSC) และร่วมกันดำเนินการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานผ่านช่องทางศูนย์ดิจัทัลบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center (OSC) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และขับเคลื่อนสู่การมีธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต

โดยมีนายสัญชาติ อุปนันชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5, นายณัฐธีร์ โพธิศาสตร์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลาง และนายพิรุญ กองแปง ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังกล่าวฯ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed