จังหวัดลำพูน เตรียมพัฒนา แม่น้ำแม่ทา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

จังหวัดลำพูน เตรียมพัฒนา แม่น้ำแม่ทา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

จังหวัดลำพูน เตรียมพัฒนา แม่น้ำแม่ทา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา) ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา แม่น้ำแม่ทา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการ การดำเนินงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอแผนงานโครงการ () และมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบการดำเนินการใน 7 แนวทางคือ 1. กิจกรรมจิตอาสาภาคประชาชนในการพัฒนาแม่น้ำแม่ทา 2. การขุดลอกลำน้ำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช 3. การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแม่น้ำ ริมตลิ่ง และถนนโดยรอบ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม 4. ส่งเสริมการเกษตร การปล่อยพันธุ์ปลา การเพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อสร้างอาหาร การปลูกผักสวนครัว และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดี ให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ 5. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 6.การส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำแม่ทา และ 7. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักในการอนุรักษ์แม่น้ำ ผ่านช่องทางต่างๆ

สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกแหล่งน้ำในจังหวัด มาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพที่ดี โดยการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนซึ่งมีที่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำนั้นๆ ให้มีความรัก หวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดยจังหวัดลำพูนได้กำหนดแม่น้ำแม่ทาบริเวณสะพานขาวทาชมพูหมู่ที่ 4 บ้านทาชมภู และหมู่ที่ 15 บ้านใหม่ทาชมภู ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ทั้งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานเป็นระยะ ซึ่งโครงการนี้ กำหนดดำเนินการตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2566 – เดือนกรกฎาคม 2567 รวมระยะเวลา 9 เดือน

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed