กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ บริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ บริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ บริหาจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมย่อย “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นาย วีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นาย นาย อรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมย่อย ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นาย จักรินทร์ สิรินทรภูมิ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ทางด้าน นางสาว ศรีโสภา โกฏคำลือ สส. เชียงใหม่เขต 10 พรรคเพื่อไทย เดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย โดย นาย วีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมชมการแสดงของนักเรียน 1 ชุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบของรางวัลให้กับนักแสดง จากนั้น นาย วีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ ขึ้นบนเวทีเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด กล่าวต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ นาย อรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นาย วีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๐ ทุน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวและนักเรียนขาดแคลนพร้อมถุงยังชีพ จำนวน ๕0 ทุน (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 30,000ตัว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการเหล่ากาขาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 200 ชุด มอบผ้าห่ม จำนวน 100 ชุด นาย วีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ พบปะประชาชนที่มาร่วมงานบริเวณเต็นท์หน่วยงานที่ร่วมบริการ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอฮอด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอฮอด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฮอด รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคเอกชน

นาย จักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอกล่าวบรรยายสรุปสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายของรองผู้ว่าราชการประจำจังหวัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และ เร่งช่วยแก้ไปปัญหาในเขตท้องที่ต่อไป

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *