กมว.เคลียร์คดีครูถูกร้องจรรยาบรรณ เร่งสาง 800 คดีที่เหลือให้เสร็จใน 1 ปี

กมว.เคลียร์คดีครูถูกร้องจรรยาบรรณ เร่งสาง 800 คดีที่เหลือให้เสร็จใน 1 ปี

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กมว.ที่ประชุมได้อนุมัติออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยเลขาธิการคุรุสภาให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามหลายพันราย ซึ่งมี 1 รายที่ กมว.ไม่อนุมัติให้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากพบเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการสอบสวน ส่วนประเด็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูนั้น ซึ่ง กมว.จะเร่งพิจารณาคดีต่างๆที่มีเข้ามาทั้งคดีเก่าและคดีใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี จากนั้นจะมาวิเคราะห์คดีความผิดต่างๆ แยกเป็นคดีที่ครูกระทำความผิดอย่างจงใจและมีหลักฐานชัดเจน คดีที่ครูกระทำผิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ประธาน กมว.กล่าวอีกว่า สำหรับการวิเคราะห์คดีต่างๆของครูที่ทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ก็เพื่อต้องการนำไปแก้ไขปัญหาตั้งแต่กระบวนการผลิตครู ซึ่งเป็นต้นน้ำในการบ่มเพาะนักศึกษาครูให้ตระหนักถึงวิชาชีพที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ว่าควรจะมีความเข้าใจสถานการณ์แบบไหนต่อวิชาชีพครู เช่น การเป็นครูมีสิ่งใดที่ควรทำและไม่ควรทำ เป็นต้น เพราะบางคดีที่เกิดขึ้นครูอาจไม่ได้ตั้งใจให้เกิดการกระทำผิด แต่เพราะความไม่รู้ในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงบางกรณีอาจมีการปล่อยผ่านคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็อาจไม่ใส่ใจกับปัญหาจึงทำให้ปัญหาพฤติกรรมครูถูกสะสมไว้ดังนั้นเราต้องทำให้สถาบันผลิตครูมองเห็นถึงภาพแผนผังการทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูในแต่ละรูปแบบว่าจะมีวิธีป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเราจะต้องสกัดปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ต้นทางการผลิตครู และเชื่อว่าปัญหาครูทำผิดจรรยาบรรณจะค่อยๆหมดไปแน่นอน

“ขณะนี้ภารกิจของคุรุสภาในการจัดการคดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับครูกว่า 1,000 คดี ซึ่งได้ดำเนินการจัดการไปแล้วประมาณ 400 คดี จนเหลือ 800 คดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในจำนวนนี้มีบางคดีที่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนจนนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่บางคดีก็อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือบางคดีได้ข้อยุติโดยที่ไม่มีบทลงโทษ เพราะไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ จะเร่งสรุปเคลียร์คดีที่ค้างอยู่ให้เสร็จโดยเร็ว” รศ.ดร.ศิริเดชกล่าว.

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *