“Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023” จัดยิ่งใหญ่!! เปิดเส้นทางวิ่งข้ามพรมแดน ไทย-มาเลเซีย

“Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023” จัดยิ่งใหญ่!! เปิดเส้นทางวิ่งข้ามพรมแดน ไทย-มาเลเซีย

“Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023” จัดยิ่งใหญ่!! เปิดเส้นทางวิ่งข้ามพรมแดน ไทย-มาเลเซีย 17 ก.พ.นี้
มีผู้สมัครแข่งขันจาก 30 ประเทศ กว่า 2,000 คน คาด ก้าวเป็นสนามเมเจอร์ของโลกในอนาคต
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กกท.) ร่วมกับ ศอ.บต. การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) หน่วยเฉพาะกิจยะลา และสมาคมพ่อค้าเบตง จ.ยะลา ร่วมแถลงข่าว ความพร้อมในการจัดการแข่งขัน Amazean Jungle
Thailand by UTMB 2023 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ โครงการ Amazing Betong
Festival 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ 2566
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า ศอ.บต.
ผลักดัน โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในส่วนของเมืองเบตง ได้ผลักดันให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวต้นแบบ
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ ซึ่งกิจกรรมวิ่งเทรล
ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งสริมการท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นความพร้อมในปี 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) จัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand by UTMB และได้รับการประกาศเป็นสนาม
world series และมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อ.เบตง จ.ยะลา ขณะนี้มีผู้สมัครร่วมเข้าแข่งขัน
Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 เกือบ 2,000 คน แบ่งสัดส่วนเป็นคนไทย 60 % และต่างชาติ 40% จาก 30 ประเทศ
โดยมีชาติที่ให้ความสนใจ อาทิ มาเลเชีย สิงค์โปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ นอกจากนี้ยังมีโครงการ คู่ขนาน Amazing Betong
Festival ระหว่างวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในอ.เบตง และ จชต. นักท่องเที่ยวจะได้ วิ่ง เที่ยว
ดื่ม กิน เช็คอิน <เบตง มีเทศกาลไฟประดับเมือง 0TOP ExPO เทศกาลอาหารเบตง กิจกรรมยิงธนูโบราณ หรือธนูเทรดดี้
Amazean Jungle Camping
ด้าน นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกี่ฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พยายามผลักดัน และสนับสนุนการวิ่งเทรลให้ก้าวสู่ระดับสากล
ยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรายการแข่งขันในระดับชั้นนำของโลก และในปีนี้ Doi Inthanon Thailand
by UTMB ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของสนามเมเจอร์ของโลก และเกิด World Series สนามที่สองของประเทศไทย Amazean
Jungle Thailand by UTMB ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันนี้ประเทศไทยคือ “หนึ่งในศูนย์กลางกีฬาวิ่งเทรลของโลก ” มีสนาม
ที่เป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย-แปซิฟิก และเชื่อเหลือเกินว่า Amazean Jungle Thailand by UTMB ที่บูรณาการนำการกีฬา มาผนวก
กับกิจกรรมการท่องเที่ยว Amazing Betong Festival จะสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งชาวไทย และต่างประเทศได้อย่างแน่นอน
และจะสามารถยกระดับความสามารถก้าขึ้นเป็นหนึ่งในสนามมเจอร์ของโลกในนาคตอันใกล้ เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ
ที่จะสร้งผลกระทบทางเศรษฐกิจในแต่ละปีนับร้อยล้านบาทให้กับจังหวัดชายแดนใต้

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียด
ของประเภทการจัดการแข่งขัน ว่า การแข่งขันครั้งนี้มี 5 ระยะทางแข่งขัน ได้แก่ Betong 160K, Betong 100K.Betong 50K,
Betong 25K, Betong 10K และการวิ่ง Fun run Saturday Night Run 5K สำหรับเส้นทางการแข่งขันในปีนี้ นักวิ่งจะมีโอกาสวิ่ง
ผ่านทุกไฮไลท์ของบำาภาคเบตง และนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับนักวิ่งเบตงระยะทาง 160 และ 50 K ที่จะได้วิ่ง
ข้ามพรมแดนไปยังประเทศมาเลเซีย นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญด้านการกีฬาของสองประเทศ
ด้าน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า ขณะนี้มีความพร้อมอย่างมากที่จะต้อนรับนั กวิ่ง
จากทั่วโลก โดยชาวยะลาทุกคน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกคน และเชื่อมั่นว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ความทรงจำที่ดี และความประทับใจกลับไปแน่นอน ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักกีฬา
รวมถึงการบริการด้านการแพทย์ และการช่วยเหลือฉุกเฉิน จังหวัดยะลาได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานทั้งทหาร
และตำรวจในการดูแลด้านความปลอดภัย ส่วนความพร้อมด้านการแพทย์ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์ ให้มั่นใจว่า นักกีฬาทุกคนจะได้รับการบริการอย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานในระดับสากล
ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน
นราธิวาส กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เตรียมแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศ โดยจะพลิกโฉม
การท่องเที่ยวสู่มิติใหม่ ด้วยกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่จากสินค้า
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ผ่านวัฒนธรรมความเป็นไทยหรือ “ซอฟต์เพาเวอร์” (Soft Power’ โดยกำหนดสินค้าท่องเที่ยว
“5F” ได้แก่ Food วัฒนธรรมการกิน, Fashion แฟชั่นเครื่องแต่งกายแบบไทย, Film ภาพยนตร์หรือซีรีส์, Fight มวยไทย
และFestival การละเล่นในเทศกาลที่สำคัญ
ในส่วนของ มาตราการดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดการแข่งขัน พลตรีธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา กล่าวว่า ในด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในทุกจุด เพื่อดูแลและ
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน โดยมีกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 4 พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้การจัดแข่งขันครั้งนี้
บรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทั้งนี้จากความสำเร็จของการจัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นอย่างมาก
นายสกุล เล็งลัคน์กุล สมาคมพ่อค้าเบตง ได้กล่าวถึงผลตอบรับในปีที่ผ่านมาว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เบตงจากการแข่งขัน
ในปีที่ผ่านมา ประสบความสำร็จด้วยดี มีนักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ติดตามสนใจเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างมูลค่ทางเศรษฐกิจ
ให้ชุมชนหลายล้านบาท เป็นตัวเลขจำนวนเงิน ที่ “สะพัด” ในระยะเวลา ไม่กี่วัน พื้นที่เบตงเต็มไปด้วย “ผู้คน” และ “นักกีฬา”
ที่หลั่งไหลสู่เมืองที่มี เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะ รวมถึงโรงแรม และที่พักบริเวณโดยรอบ กว่า 100 แห่ง 4,000 ห้อง
มีการ ‘จอง และเข้าพัก ‘เต็มทุกห้อง’ Amazean Jungle Thailand by UTMB และ Amazing Betong Festival เป็นการ “พลิกโฉม”
การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ของเบตงเป็นอย่างดี

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *