แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับ ศจ. พล.อ.ตันศรี ซุลกิฟลี ไซนัล อะบิดิน ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้ มั่นใจการพูดคุยจะสำเร็จ เพื่อประชาชนได้อยู่กันสันติสุขอีกครั้ง

แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับ ศจ. พล.อ.ตันศรี ซุลกิฟลี ไซนัล อะบิดิน ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้ มั่นใจการพูดคุยจะสำเร็จ เพื่อประชาชนได้อยู่กันสันติสุขอีกครั้ง

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ พลเอก ตันศรี ซุลกิฟลี ไซนัล อะบิดิน ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะแขกของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ/คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 โดยคณะได้พบปะกับแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมพูดคุยแนวทางการแก้ไขปัญหาสร้างความร่วมมือในเรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้สืบเนื่อง จากการประชุมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอก วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ ได้พบหารือและพูดคุยแบบเต็มคณะกับผู้แทน BRN ที่นำโดย อุซตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และมี พลเอก ตันศรี ดาโตะซรี ซุลกีฟลี ไซนัล อะบิดิน เป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งผลการพูดคุยฯ มีความคืบหน้าที่สำคัญในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน และกรอบเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขความขัดแย้ง และนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ และคณะผู้แทน BRN เห็นพ้องที่จะร่วมกันจัดทำ “แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม” หรือ Joint Comprehensive Plan towards Peace (JCPP) เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพูดคุยให้คืบหน้า และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ โดย JCPP จะมีเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วน คือ การลดความรุนแรงในพื้นที่และการจัดการปรึกษาหารือกับประชาชนเพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางออกทางการเมือง ยุติความขัดแย้งและนำข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและนำสันติสุขที่ถาวรสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ตลอดจนขอให้คู่พูดคุยได้มอบหมายให้คณะทำงานทางเทคนิคของแต่ละฝ่ายนัดหมายจัดการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 เพื่อร่วมกันจัดทำรายละเอียดของ JCPP ให้เสร็จสิ้นและนำเสนอต่อการพูดคุยแบบเต็มคณะในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของตันศรี ซุลกีฟลีฯ ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้คู่พูดคุยบรรลุความเห็นพ้องเบื้องต้นเกี่ยวกับ JCPP และจะมีส่วนช่วยให้การจัดทำตามแผน Road Map ได้อย่างราบรื่น

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ระบุ ภายหลังให้การต้อนรับและพบปะพูดคุย กับ ศาสตราจารย์ พล.อ.ตันศรี ซุลกิฟลี ไซนัล อะบิดิน ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า รู้สึกดีใจที่ได้เจอผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นกับพบกันต่อหน้ากันครั้งแรก จากการพบกันเป็นจุดเริ่มทางออกที่ดีที่สุดตามนโยบายที่ต้องการให้มีการพูดคุยกัน 2 ฝ่ายให้มาก อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ถือว่าเป็นความท้าทายมาตลอดระยะเวลา ซึ่งพลเอก ตันศรี มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเรา เช่นเดียวกันหากทาง พลเอก ตันศรีมี อะไรที่จะฝ่ายเราช่วยเหลือเราก็พร้อมช่วยเหลือเช่นกัน

โดยตั้งแต่เดือน มี.ค.66 เป็นต้นไป ทีมเทคนิคจะเริ่มขับเคลื่อนทางเทคนิคประสานข้อตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย ตนหวังให้ไม่มีการก่อเหตุในพื้นที่ อยากให้หยุดการก่อเหตุ แล้วกลับมาพูดคุยกันให้มากที่สุด ถือเป็น แสงสว่างปลายอุโมงค์ ที่เราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ผ่านจากแววตาของ พลเอก ตันศรี ผู้อำนวยความสะดวกท่านใหม่ ตลอดจนคณะความมั่นใจในการพูดคุยจะประสบความสำเร็จ และมีความจริงใจในการทำงาน เพื่อประชาชนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอีกครั้ง ซึ่งเป็นความหวังของเราทั้งหมด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกส่วนต้องช่วยกันเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.มีกำหนดลงพื้นที่จชต. ระหว่าง วันที่ 28 ก.พ.- 3 มี.ค. 2566 เพื่อศึกษาข้อมูล และร่วมพบปะกับเครือข่ายกลุ่มต่างๆในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการพูดคุยสันติสุขในครั้งต่อไป


สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *