เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมอวยพรให้ประผบสำเร็จ ระบุศอ.บต.และรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบศาสนกิจของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน
วันนี้ (10 มกราคม 2566) เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย รัฐบาล โดย ศอ.บต. ส่งเสริมและสนับสนุนจำนวน 120 คน เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมสามารถไปปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของศาสนา ได้เรียนรู้แก่นแท้ของศาสนาผ่านกระบวนการประกอบพิธีอุมเราะห์ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ เปิดโลกทัศน์ พร้อมส่งเสริมแนวคิดการปฏิบัติศาสนกิจด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2566
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน ศอ.บต. ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกกลุ่มบุคคลจากผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน ผู้นำศาสนา จำนวน 17 คน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน14 คน อาสาสมัคร กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มสตรี และเยาวชน จำนวน 21 คน กลุ่มคนยากจนที่ขึ้นบัญชีซากาต หรือตกเกณ์ จปฐ. จำนวน 11 คน กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดชายแนภาคใต้ด้านความมั่นคง จำนวน 17 คน และด้านการพัฒนา จำนวน 15 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. จำนวน 5 คน เพื่อเดินไปอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณประเทศชาอุดีอาระเบีย
ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. และรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบศาสนกิจของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ เป็น 1 ในหลักปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดและบัญญัติไว้5 ประการในศาสนาอิสลาม โดยการเดินทางไปยังดินแดนนศักดิ์สิทธิ์ป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลาม ศอ.บต. และรัฐบาล ได้ส่งเสริมให้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติศาสนกิจทุกปี เมื่อกลับมาแล้วไม่ได้มุ่งหวังให้ตอบแทนสิ่งใดแก่ ศอ.บต. หรือรัฐบาล แต่มุ่งให้นำความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักศาสนามาเผยแพร่แก่ครอบครัว สังคม และชุมชน นำหลักการของศาสนา คือ “สันติ” ในการสร้างความสุข ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่สำคัญที่สุด การเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ ทุกคนไปในนามคนไทย อยากให้ทุกคนนำความเป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของประประเทศไทยไปเผยแผ่ แก่ผู้ร่วมเดินทางด้วยกัน ตลอดจนชาวต่างประเทศ ให้รู้ว่าคนไทยคือคนดี
ด้าน ผู้ร่วมกิจกรรมต่างกล่าวความรู้สึกที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ว่า ขอบคุณในการเปิดโอกาสสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ เมื่อกลับมาแล้วจะนำความรู้มาเผยแพร่และแนะนำเยาวชนในการปฏิบัติที่ถูกต้อง พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดแก่สังคมในการช่วยหลือ บอกต่อ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมแวดล้อมต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *