ฮาบีบ ชื่นชมไทยที่ใสใจพี่น้องมุสลิม

ฮาบีบ ชื่นชมไทยที่ใสใจพี่น้องมุสลิม

ฮาบีบ ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH อุลามะฮฺ ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน
รับฟังนโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมจาก เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมชื่นชม รัฐบาลไทยมีความใส่ใจต่อ
พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี
วันนี้ (29 ธันวาคม 2565) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ ท่านฮาบีบ ABDULRAHMAN
ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH (อับดุลเราะห์มาน อาลี โมฮัมเหม็ด บิน ฮาฟีส) อุลามะฮฺ ผู้นำศาสนาจาก
ประเทศเยเมน ,สมาคมคนรักนบีจังหวัดชายแดนใต้ และสภาอุลามาอุฟาฎอนี เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. เพื่อรับฟัง
นโยบายภาครัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิม อันนำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องแก่โลกมุสลิมต่อรัฐบาลไทย
โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ผู้อำนวยการจากสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ
ท่านฮาบีบซึ่งพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกให้การเการพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องส่วนใหญ่ร้อยละ 80
นับถือศาสนาอิสลามภายใต้สังคมพหวัฒนธรรม ระหว่างประเทศเยเมนและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ ที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา สำหรับพี่น้อง
มุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ ศอ.บต. ได้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ อาทิ
เรื่องการศึกษาศาสนาในโรงเรียนตาดีก1 ศอ.บต.ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงสถาบันปอเนาะ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดูแลในการเชื่อมต่อการฝึกอบรมอาชีพ ในการสนับสนุนการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ
ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ศอ.บต. ได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมก่อนเดินทาง มีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกที่สนามบิน มีทีมแพทย์ที่เดินทางไปกับคณะแสวงบุญ
และยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง
ด้าน ท่านฮาบีบ ABDULRAHMAN ALI MOHAMMED BIN HAFEEDH กล่าวว่า หลังเดินทางเข้ามา
ประเทศไทย มีความประทับใจที่ทุกคนให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้ม ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ให้การ
ต้อนรับอย่างดี และจะนำความประทับใจนี้กลับไปบอกกล่าว เผยแพร่ สิ่งดีๆจากในพื้นที่ไปบอกต่อยังโลกมุสลิม
จากที่ได้รับฟังข้อมูลจะเห็นได้ว่ารัฐบาลไทยมีความใส่ใจต่อมวลชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี
ซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่ไม่ได้เกิดในอีกหลายประเทศ เชื่อมั่นว่าจากนโยบายภาครัฐของ ศอ.บต. ที่มีต่อพี่น้องมุสลิมจะทำให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุข ดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะกันในครั้งนี้ และอยากให้ได้พบปะกันอย่ างนี้
ต่อไปในอนาคต

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,822 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed