องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต. ยินดี ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนา โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว

องค์การ ไออาร์ซี หารือศอ.บต. ยินดี ร่วมขับเคลื่อนมิติด้านพัฒนา โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต. ให้การต้อนรับคณะองค์กรอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิม คอมมิตตี้ (ไออาร์ซี่) นำโดยนายดาร์เรน สกอต เฮร์ตซ์


ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อ.บต. ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือ
และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรวมถึงกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการที่สำคัญ
โดยการมาเยือนของคณะฯ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในมิติด้านการพัฒนและการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว
ซึ่งศอ.บต.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศป.ดส.ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและช่วยเหลือกลุ่มเด็ก สตรี และกลุ่มเปราะบางที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว
ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา การยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น การสร้างความมั่นคงและสันติภาพ การดูแล


ด้านสุขภาวะการเข้าถึง การบริการภาครัฐ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ และการยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ
เพื่อสร้างกลไกการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมเด็กและสตรีและภาครัฐให้เป็นศูนย์กลางในการประสาน
และลดช่องว่างให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนในทุกรูปแบบ
อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังมีศูนย์บริการให้คำปรึกษาเสริมพลังสตรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดนราธิวาส โดมีการกระจายอยู่ในพื้นที่รวม ๑๘ จุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการ
ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะกลุ่มสตรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวด้วย


นายดาร์เรน สกอต เฮร์ตซ์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กล่าวด้วยว่า รู้สึกดีใจที่ได้เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งบรรยากาศมีความอบอุ่นผู้คนมีความยิ้มแย้มเป็นกันเองและสภาพแวดล้อมน่าอยู่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ซึ่งต้องขอบคุณศอ.บต. และส่วนราชการที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สำหรับในส่วนของความร่วมมือนั้นทางองค์การไออาร์ซีมีความสนใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็กและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เกิดจากความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อร่วมกันลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามองค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิม คอมมิตตี (ไออาร์ซี) ได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี ๒๔๗๖ โดยการนำของ
นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลก ร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่าง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน ทั้งด้านสุขภาพ
ความปลอดภัย การศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างพลัง ขยายขอบเขตการดำเนินงานอยู่ใน ๔0 ประเทศ
ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ประสานความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และประชาชนกลุ่มเปราะบางจากความรุนแรงในครอบครัว

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed