องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (27 ธันวาคม 2565) เวลา 08.00 น. ที่ สนามฟุตซอลนาควานิช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 มอบแก่เจ้าหน้าที่ กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จำนวน 600 ชุด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส รองเลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยกองกำลังทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้นำพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวกับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจว่า ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือในทุกๆเหตุการณ์โดยตลอด ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนครอบครัว และพี่น้องประชาชน โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ กำลังพลทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานซึ่งกันและกันในทุกๆภารกิจ ทั้งงานด้านความมั่นคง งานด้านการพัฒนา หรือแม้กระทั้งการเตรียมการรับแผนเผชิญเหตุต่างๆ ซึ่งการปฏิบัตินั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบคอบ มีสติ มีเหตุและผล ไม่ประมาท ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง เพื่อลดการสูญเสีย และให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด” ยังความปลื้มปิติมายังกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างหาที่สุดมิได้ 

ทั้งนี้ องคมนตรี และคณะ เดินทางต่อไปยังชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4301 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพล ปฏิบัติภารกิจ ของกองกำลังเทพสตรี จำนวน 125 ชุด เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาพื้นที่แนวชายแดนสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,085 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *