“สานใจไทย สู่ใจใต้” เตรียมขับเคลื่อนงานในฐานะภาคประชาสังคม ด้านเลข้าธิการ ศอ.บต. เผยมั่นใจพลังเยาวชนสานใจไทยฯ เปลี่ยนแปลงประเทศชาติและชายแดนใต้

“สานใจไทย สู่ใจใต้” เตรียมขับเคลื่อนงานในฐานะภาคประชาสังคม ด้านเลข้าธิการ ศอ.บต. เผยมั่นใจพลังเยาวชนสานใจไทยฯ เปลี่ยนแปลงประเทศชาติและชายแดนใต้

วันนี้ (20 มกราคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม สมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โดยมี นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานดณะกรรมการดำเนินการ โดรงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ อ.บต. ร้อยโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเสวนา
หัวข้อ การขับเคลื่อนสมาคมสานใจไทย สู่ใจใต้ โดยมีผู้แทนคณะทำงานเยาวชนสานใจไทยฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำและตันแบบของเยาวชนสานใจไทย สู้ใจใด้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานดณะกรรมการดำเนินการ โครงการสานใจไทยฯ กล่าวว่า บทบาทสำคัญที่ต้องการเห็นจาก
สมาคมฯ คือการช่วยเหลือชุมชนและยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเจตนารมณ์ของโดรงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ในรูปแบบของ
ภาดเอกชน โดยมีสมาคมฯเป็นฝ่ายเอกชน และมี สอ.บต. พร้อมด้วยจังหวัดและหน่วยงานราชการในพื้นที่ เป็นหน่วยราชการคอย
หนุนเสริมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมให้เป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า สมาคมนี้จะเป็นสมาคมตัวอย่างที่ดี
ของเยาวชนในพื้นที่ เนื่องจากเยาวชนในโครงการเป็นเยาวชนที่ดี ผ่านการอบรม บ่มเพาะ และปลูกฝังสิ่งที่ดีงามเพื่อทำงานเพื่อสังคม
และประเทศชาติ
ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนา จชต. ในมิติเยาวชนกับการพัฒนา ตอนหนึ่งว่า
การยกระดับชมรมสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นสมาคมฯเพื่อเป็นองค์กรภาคประชาคมที่ข้มแข็งในภายภาคหน้า เป็นกลไกสำคัญในการ
สร้างสังคมภาดใดให้มีความสงบสุขร่มเย็น ภาคประชาสังคมเป็นหน่วยงาน ในการเป็นหน่วยเชื่อมต่อระหว่างรัฐกับประชาชนในทุก
มิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคต้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็ก สตรี คนพิการ หรือกลุ่มคนเปราะบางอื่น ๆช่วยเชื่อมต่อ
ประสาน ชี้เป้า ในบทบาทของเยาวชนที่มีศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูล มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายด้วยเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย
กว้างขวางและรวดเร็ว มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นดน ในพื้นที่ เกิดและโต
กับเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องช่วยในเรื่องของมิติความมั่นคง แต่ลามารถดำเนินงานช่วยเหลือพื้นที่ ในด้านอื่นๆ
เช่น ดัานมิติความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน สุขภาพ การศึกษา อาชีพ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นในพลังของ
เยาวชนทั้ง 9,304 คน ที่เป็นสมาชิกในสมาคมว่า จะเป็นพลังดนรุ่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ และจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สืบไป
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมภายหลัง ดอ.บด. มีคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ 02/2566 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน ครอบครัวเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed