ศอ.บต. เตรียมนำแรงงานจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ป้อนตลาดแรงงาน สร้างโอกาสการมีงานทำ

ศอ.บต. เตรียมนำแรงงานจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ป้อนตลาดแรงงาน สร้างโอกาสการมีงานทำ

ศอ.บต. เตรียมนำแรงงานจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ป้อนตลาดแรงงาน
สร้างโอกาสการมีงานทำ มีรายได้ แก่เยาวชนในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๖๖) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลความต้องการแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. (กระทรวงแรงงาน) เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายธีรวิทย์ เทียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาปัตตานี และนราธิวาส ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผ่านระบบ Zoom
สำหรับการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ในที่ประชุมมีมติให้บัณฑิตแรงงานดำเนินการสำรวจตลาดแรงงานในพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Google Form โดยมีแรงงานจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศอ.บต. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาทักษะ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ หลักสูตรระยะ ๓ เดือนได้แก่ สาขาช่างเดินไฟฟ้าในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างสีรถยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโละด้วยมือ จำนวน ๑๐๘ คน และรุ่นที่ ๒ หลักสูตรระยะ ๖ เดือน ได้แก่ ช่างฟฟ้า ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และช่างก่อสร้าง จำนวน ๑๑๗ คน
อย่างไรก็ตามการดำเนินงานมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อต้องการให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นำความรู้และทักษะจากประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสายอาชีพ
เพิ่มช่องทางการมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในภายภาคหน้า


ข่าว/ภาพ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed