ศอ.บต. ร่วมกับ cP ALL หนุนทุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แก่เยาวชนแดนใต้กว่า 400 ทุนเปิดโอกาสสร้างรายได้ระหว่างเรียน สู่อาชีพมั่นคงในอนาคต

ศอ.บต. ร่วมกับ cP ALL หนุนทุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แก่เยาวชนแดนใต้กว่า 400 ทุนเปิดโอกาสสร้างรายได้ระหว่างเรียน สู่อาชีพมั่นคงในอนาคต

ศอ.บต. ร่วมกับ cP ALL หนุนทุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แก่เยาวชนแดนใต้กว่า 400 ทุน
เปิดโอกาสสร้างรายได้ระหว่างเรียน สู่อาชีพมั่นคงในอนาคต
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2566) ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบปะและให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ในกิจกรรม
สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้ารับการสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือ สอบสัมภาษณ์ทุน cP ALL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดย ศอ.บต. ได้ร่วมกับ P ALL ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษา มีอาชีพและรายได้ ให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัว
ในอนาคต
โดยในปีนี้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. จำนวน 150 ทุน ต่อรุ่น ในสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เปิดรับนักเรียนในทุนการศึกษาในระดับ ปวช. ประกอบด้วย ศูนย์การ
เรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับสมัครจำนวน 100 ทุนต่อรุ่น ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในทุนการศึกษาดังกล่ าว ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
สำหรับในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครจำนวน 150 คนต่อรุ่น ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมี
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อำเภอปากเกร็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชถัฎสงขลา ทั้งนี้รวมทั้งสิ้น 400 ทุน โดยได้เปีดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน
2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการดังกล่าว
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ..ต. ทำทุกอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข รายได้ การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การศึกษา อาชีพ เพราะเป็นสิ่งที่ลืมตาขึ้นมาแล้วต้องเผชิญ ซึ่ง
ประชากรในพื้นที่ในอดีตส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีต้นทุนทางการศึกษา และมีบุตรมาก จึงส่งต่อความยากจนนั้นข้ามรุ่น ประกอบ
กับเหตุการณ์ความไม่สงบ วิถีชีวิต และความเชื่อที่มุ่งให้ลูกหลานเป็นข้าราชการ และไม่อยากให้ลูกหลานค้าขาย เพราะมีความรู้สึก
เหมือนอาชีพนี้ไม่มีเกียรติ แต่อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยเปลี่ยน อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต เพราะมี
พื้นที่ค้าขายไม่จำกัด สามารถคิดเอง ทำเองได้ไม่จำกัดศักยภาพ ทั้งนี้ ขอบคุณ cP ALL ที่มอบทุนการศึกษา ซึ่งคือการมอบโอกาส
โอกาสในการความมั่นคงในชีวิต ให้มีอาชีพและรายได้ ทั้งระหว่างเรียน และหลังจบการศึกษา

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,977 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed