ศอ.บต. นำคณะสศช.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด่านชายแดนสุไหงโก-ลก หวังผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ศอ.บต. นำคณะสศช.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด่านชายแดนสุไหงโก-ลก หวังผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ศอ.บต. นำคณะสศช.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด่านชายแดน
สุไหงโก-ลก หวังผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. นำคณะผู้แทนสำนักงนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) นำโดยนางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ นางสาลินี ผลประไพ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๑ กรม
เอเชียตะวันออก ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด่านชายแดน
สุไหงโก-ลก การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งใหม่และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส พร้อมรวมรวบปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายด่านสุไหงโก-ลก สำนักงานจังหวัด
นราธิวาส แขวงทางหลวงจังหวัดนราธิวาส สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
นราธิวาส สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนราธิวาส ทางหลวงชนบทนราธิวาส พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
ท้องถิ่นจังหวัดนรธิวาส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมด่านศุลการกร
สุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส


โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ
จะรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ภายใต้กรอบความร่วมมื ออนุ
ภูมิภาค แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และคณะกรรมการ
ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS) โดยมีกำหนดประชุม
ในห้วงวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้


ทั้งนี้คณะมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ด่านศุลกากรตากใบ
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งใหม่ (ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์) การพัฒนาด่านศุลกากร
สะเดา การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย
และการก่อสร้างทางรถฟรางคู่ไทย-มาเลเซีย (พื้นที่ด่านปาดังเบซาร์) ในลำดับต่อไป
ส่วนงานประชาสัมพัน I www.sbpac.go.th
รวมพลังสร้างสันติสุข
สายด่วนอุ่นใจ
1880
ศอ.บต.หน่วยนำการพัฒนา
เป็นที่พึ่งพาของประชาชน
“นุ่งช่คุณภาพชีวิตที่ดี กายใต้ตังคมพาวัณนชงยบ”*
โทรฟรี 24 ชม.

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed