รองโฆษกฯ “รัชดา” เยี่ยมชมชุมชนโมเดลต้นแบบ

รองโฆษกฯ “รัชดา” เยี่ยมชมชุมชนโมเดลต้นแบบ

รองโฆษกฯ “รัชดา” เยี่ยมชมชุมชนโมเดลต้นแบบ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เตรียมดัน soft power
ในพื้นที่สู่ความยั่งยืน
วันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๖) ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านประสานการมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ รองโฆษกรัฐบาล พร้อมด้วยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด


ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ ลงพื้นที่ร่วม “กิจกรรมยุโปชุมชนน่าอยู่ชายแดน
ใต้” และรับฟังเสียงสะท้อนถึงสภาพปัญหาความต้องการของซาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านยุโป
ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี
ตำบลยุโป ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ภายในกิจกรรมฯ มีการแสดงมโนราห์และการแสดงของชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้นำท่าทางการร่ายรำมาผสมผสานถึงวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านมานำเสนอ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของชุมชนน่าอยู่ อาทิ
การสาธิตกิจกรรมขนมไทยและสินค้าชุมชน ของคนในพื้นที่ด้วย


ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาลฯ กล่าวชื่นชมตำบลยุโปที่ได้เปิดพื้นที่ให้คนภายในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา


ทำให้มีพื้นที่ทำกินสามารถลืมตาอ้าปาก มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำผลผลิตมาต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อีกทั้ง


ยังเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการบำบัดยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เหล่านี้ถือเป็นโมเดลตันแบบที่รัฐบาลพร้อมหนุนเสริมและผลักดัน
ด้วยต้นทุนทางธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ดี อาทิ ทุเรียนสะเด็ดน้ำซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่ ข้าวโพดที่มีรสชาติโดดเด่น
ปลาลามะซึ่งเป็นปลาประจำถิ่นที่จะมาพัฒนาได้ เช่นเดียวกับปลากุเลาเค็มที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอหนองจิก


จังหวัดปัตตานี ซึ่งขณะนี้เองรัฐบาลก็ได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาชนในการกำหนดแผนงานพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ขณะที่ผู้แทนชาวบ้านได้สะท้อนถึงสภาพปัญหาความต้องการที่จะให้รัฐบาลเข้ามาหนุนเสริมเติมเต็ม อาทิ ทั้งในส่วนของราคา
พืชผลทางเกษตร การหนุนเสริมต้นทุนการผลิตแก่ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนรวมถึงความต้องการให้เกิดการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งของตำบลยุโป เพื่อปัญหาการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากจนทำให้พื้นที่บางส่วนได้รับความเสียหายซึ่งหากมี เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา
ดังเหล่าได้ในระดับหนึ่ง
จากนั้นรองโฆษกรัฐบาลและคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ของนางเพ็ญแข


ขุนภัคดี หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ได้พัฒนาพื้นที่นาร้าง จำนวน ๓ ไร่ ยึดศาสตร์พระราชาในหลวง
รัชกาลที่ ๙ นำแนวทางทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษแบบผสมผสาน เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้รับประทานในครอบครัวและนำผลผลิตที่ได้ไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริม
สำหรับพื้นที่ตำบลยุโป ถือเป็นต้นแบบของชุมชนน่าอยู่ของจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางการ
ดำเนินการตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชดำรัสว่า
“ต้องระเบิดจากข้างใน” คือต้องสร้างความข้มแข็งให้ตนเองและครอบครัวให้มีสภาพพร้อมก่อนที่จะรับและนำไปพัฒนาซึ่งการ
ดำเนินการของชุมชนในตำบลยุโ ถือเป็นต้นแบบและตัวอย่างด้านการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนน่าอยู่ และความยั่งยืน ตลอดจน
แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน อันจะนำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขในพื้นที่
นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ ๕ บ้านคลองทรายใน อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ซึ่งชาวบ้านได้นำผลผลิตทางการเกษตร อาหารพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลยุโป มาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
เพื่อยกระดับตลาดชุมชนให้มีความเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในตลาด
ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน


ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *