รองเลขาฯศอ.บต.ร่วมพิธีทำบุญ

รองเลขาฯศอ.บต.ร่วมพิธีทำบุญ

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 16 กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ใน จชต.


วันนี้ (4 มกราคม 2566) เวลา 10.45 น. ที่เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม 84 พรรษาองค์ราชันย์
ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครบรอบ 16 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ภายใน
กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งยังได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้
โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
พ.จ.ท. อนันท์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลทุกระดับชั้น
ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมในพิธีฯ


ภายในงานมีการทำพิธีสักการะพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม องค์จตุคาม องค์รามเทพ และ
รอยพระพุทธบาท และได้นิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน
และกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งยังได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ เสียสละ อุทิศตน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ทำประโยชน์เพื่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติ


ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงในระดับที่เกื้อกูลต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มุ่งเน้นให้เป็นสังคมพหวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *