รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับดร. สตีฟ จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการ USAID

รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับดร. สตีฟ จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการ USAID

วันนี้ (๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อนรับดร. สตีฟ จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย
และคณะฯ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ในโอกาสเข้าเยี่ยม
คารวะและหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงการที่สำคัญ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ศอ.บต.
โดยทางผู้แทนของคณะ USAID ได้มีการแนะนำถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชียที่ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนา
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้
USAID มีโครงการใหม่เพื่อนำมาขับเคลื่อนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ชื่อโครงการ Enhance
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่ งขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนจนนำไปสู่การเติบโตที่ครอบคลมุและยั่งยืน
ในโอกาสนี้นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขอบคุณรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ที่ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่าง
ประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม และชุมชนในระดับพื้นที่
เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานและสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้
มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนงานตามบทบาทของพื้นที่
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม โดยส่วนราชการทุกภาคส่วนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *