มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำนักวิชาการประเทศโลกมุสลิม เปิดมุมมอง เรียนรู้หลักการบริหารงานวากัฟและการกุศล ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เชื่อ!! โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนชายแดนใต้แน่นอน

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำนักวิชาการประเทศโลกมุสลิม เปิดมุมมอง เรียนรู้หลักการบริหารงานวากัฟและการกุศล ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เชื่อ!! โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนชายแดนใต้แน่นอน

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำนักวิชาการประเทศโลกมุสลิม เปิดมุมมอง เรียนรู้หลักการบริหารงานวากัฟและการกุศล ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เชื่อ!! โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนชายแดนใต้แน่นอนวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ “หลักการและวิธีการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการวากัฟและการกุศลแนวทางการตลาดและการกำกับดูแล” โดยมีนางสุนิสา รามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ สะอิ รักษาการคณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Miss Lina Faisa AL Mutauwa ผู้อำนวยการสำนักศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานเลขาธิการเพื่อศาสนสมบัติ ประเทศคูเวต ผู้แทนองค์ กรการกุศลอิสลามระหว่างประเทศคูเวตผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมชีเอส อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี จำนวน ๕0 คน และผ่านระบบ Zoom Meeting กว่า ๓๕๐ คน จาก ๒0 ประเทศทั่วโลกพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สังคมในโลกปัจจุบันมีหลายที่ที่ยังคงต้องการความสนับสนุนและการช่วยเหลือต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับขณะนี้มีองค์กรหลากหลายที่ พร้อมจะหยิบยื่นเพื่อสาธารณะกุศลในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเชื่อว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ในภายภาคหน้าและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ สะอิ รักษาการคณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวด้วยว่า การสัมมนาครั้งนี้จะมีการให้ความรู้โดยเน้นประเด็นที่สำคัญ ๓ ประเด็นหลักได้แก่ ๑. หลักการและวิธีการทั่วไปของโครงการวากัฟ ๒.การหาแนวทางที่จะต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากที่ สุด ๓. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโครงการวากัฟที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากทรัพย์สินของโครงการดังกล่าวคือทรัพย์สินของส่วนรวมที่จะสามารถนำหลักหลักธรรมมาภิบาลมาบริหารจัดการให้เกิดความเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตลอดระยะเวลาของการจัดเสวนาครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถเปิดมุมมองความคิดให้กับคนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ รับจากวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปทั้งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมกับสำนักงานเลขาธิการเพื่อศาสนสมบัติประเทศคูเวตและองค์กรการกุศลอิสลามประเทศคูเวต กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เยเมน กัมพูชาและมาเลเซีย เพื่อการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดและกำหนดแนวทางการดำเนินงานการกำกับดูแลโครงการวากัฟและการกุศลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการ อิสลาม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะผู้บริหารตลอดจนคณะทำงานในการบริหารงานวากัฟและการกุศลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,956 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed