ผู้บริหาร ศอ.บต. ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง หารือเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ ในการเยือนพื้นที่ จชต. ร่วมหาแนวทางการพัฒนาทุกมิติสู่สังคมโลกวันนี้

ผู้บริหาร ศอ.บต. ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง หารือเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ ในการเยือนพื้นที่ จชต. ร่วมหาแนวทางการพัฒนาทุกมิติสู่สังคมโลกวันนี้

ผู้บริหาร ศอ.บต. ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง หารือเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ ในการเยือนพื้นที่ จชต. ร่วมหาแนวทางการพัฒนาทุกมิติสู่สังคมโลกวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ ห้องรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นประธานในการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง นำโดยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์เอกเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการลงพื้นที่หารือข้อราชการด้านต่างประเทศในเรื่องของการเตรียมต้อนรับคณะต่างประเทศประกอบด้วย สหภาพยุโรป (EU) คณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) อุปทูตในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเป็นต้น ในโอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 โดยมีผู้อำนวยการกอง / กลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ เอกเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กล่าวว่า สำหรับการเดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ และอุปทูตในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะมีกำหนดเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชมที่สำคัญในพื้นที่ อาทิ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ มัสยิดรายอฟาฏอนี วงแหวนพหวัฒนธรรม ชุมชนชาวจีนในเมืองปัตตานี (กือดาจีนอ) ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกลางปัตตานี การทำเกลือหวาน ชุมชนแหลมนก ตำบลบานา การทำปลากุเลาเค็ม ชุมชนบ้านตันหยงเปาว์ อำเภอหนองจิก จังหวัดยะลา การทำผ้าทอมือปะลาจิง กลุ่มผ้าศรียะลาบาติก ตำบลสะเตง การทำกล้วยหินแปรรูปกลุ่มพัฒนากล้วยหินแปรรูปนังตา อำเภอบันนังสตา และจังหวัดนราธิวาส มัสยิดวาดีลฮิเซ็น(มัสยิด 300 ปี) พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัล-กรุอ่าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารโรงงานผลไม้แปรรูปแช่เย็น แช่แข็ง (Sun Frozen) อำเภอยี่งอ คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจจะเริ่มในห้วงเดือนพฤษภาคม 2566 หลังช่วงเทศกาลถือศิลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างไรก็ตามการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการลงมาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใในมิติต่างประเทศ อาทิ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการบูรณาความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้างเกียรติภูมิจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สังคมโลก

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,801 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *