ผู้นำศาสนา จชต. ออกโรงป้องเลขาธิการ ศอ.บต. วอนรัฐทบทวนมติ ครม

ผู้นำศาสนา จชต. ออกโรงป้องเลขาธิการ ศอ.บต. วอนรัฐทบทวนมติ ครม

ผู้นำศาสนา จชต. ออกโรงป้องเลขาธิการ ศอ.บต. วอนรัฐทบทวนมติ ครม.ดร.แวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงกรณี ครม.มีมติโอนย้าย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มาดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนัก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า “ท่านสมเกียรติเป็นบุคคลที่เข้าใจทำงานและเข้าถึงประชาชนได้ดี ท่านไม่ได้มีความเห็นแก่ตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ท่านเป็นบุคคลที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบริบทในพื้นที่ รับฟังข้อคิดเห็นขององค์กรต่าง ๆ ทำให้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆได้ดี การโยกย้ายเป็นเรื่องปกติ แต่อยากให้รัฐบาลรับฟังความเห็นขององค์ในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะความคิดเห็นของผู้นำพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น เพราะท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ก็ทำงานเข้าเป้ามาโดยตลอด ท่านเหลือเวลาการทำงานอีก 6 เดือนก่อนเกษียณอายุราชการ อยากให้รัฐบาลให้กำลังใจท่านเลขา หลังจากนั้นรัฐบาลจะจัดตั้งใครดำรงตำแหน่งก็เป็นตามสมควร แต่อยากให้คนที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นบุคคลที่เข้าใจบริบทในพื้นที่ และเข้าถึงกับประชาชนได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ เพราะ ศอ.บต. เป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชน บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้ต้องประกอบด้วยหลายอย่าง ทั้ง ความเสมอภาคความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา ดังเช่นเลขาธิการ ศอ.บต.คนปัจจุบัน” ดร.แวดือราแม มะมิงจิ กล่าวทิ้งท้ายทางด้าน นายสุวารี สาแล นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวด้วยว่า “ในมุมมองของตน หลังจากได้รับทราบมติ ครม. รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะพลเรือตรีสมเกียรติ เป็นที่รักของทุกองค์กรในพื้นที่ เป็นบุคคลที่เข้าถึงทุกคนได้เป็นอย่างดี มีการร่วมกันหารือถึงแนวทางการทำงานที่เป็นรูปธรรม โดยกับเฉพาะสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยากให้อยู่ทำงานจนครบวาระเกษียณ อยากให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมติ ครม.ใหม่ เพราะท่านเลขาสมเกียรติ เป็นท่านหนึ่งที่สามารถทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ได้ดี” ขณะที่วันนี้ (4 มีนาคม 2566) พระสมุห์จิรพนธ์ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนราม เจ้าอาวาทวัดอุไรรัตนาราม อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยมวลชนจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เดินทางเข้ามามาให้กำลังใจพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. อย่างต่อเนื่องด้วย

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,603 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed