ผบ.ทสส. มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖

ผบ.ทสส. มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖

ผบ.ทสส. มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ แก่กำลังพลในพื้นที่ จชต.ชื่นชม!! ที่ทุกหน่วยปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ


วันนี้ (๓ มกราคม ๒๕๖๖) ที่ ห้องประชุม ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วย ขึ้นตรง กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ


ทั้งนี้พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ในปี ๒๕๖๕ คือ “งานสำคัญเร่งด่วน ๕ งาน” มาปรับใช้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในทุกมิติ อีกทั้งในห้วงที่ผ่านมาประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทำให้ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น


ในการนี้พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้กับหน่วยขึ้นต
รงทั้ง ๖๔ หน่วย และชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยด้วยความจริงใจมุ่งมั่นเสียสละในการรับใช้ประเทศชาติในพื้นที่ภายใต้สังคมที่มีความหลากหลาย
ทั้งด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อที่จะทำให้พี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และนำความสงบสุขกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้อีกครั้ง


นอกจากนี้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ยังได้อ่านสานอำนวยอวยพรปีใหม่โดยมีใจความว่า “เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้
ขอตั้งจิตอธิษฐานอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนคุณพระศรีรัตนตรัยพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดชะพระบารมี แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนทหาร ตำรวจ และพลเรือนทุกนายพร้อมทั้งครอบครัวอันเป็นที่รัก ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลสมบูรณ์พูลผลด้วยจตุรพิธพรชัยสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและเป็นกำลัง สำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติสืบไป”


อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนหน้า ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed