ครม. อนุมัติงบฯเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี ตามข้อเสนอ กพต. กว่า 163 ล้านบาท หลัง ศอ.บต. ชง พิจารณา ในโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

ครม. อนุมัติงบฯเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี ตามข้อเสนอ กพต. กว่า 163 ล้านบาท หลัง ศอ.บต. ชง พิจารณา ในโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

ครม. อนุมัติงบฯเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี ตามข้อเสนอ กพต. กว่า 163 ล้านบาท หลัง ศอ.บต. ชง พิจารณา ในโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนวันนี้ (21 ก.พ. 2566) คณะรัฐมนตรี นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบกลาง ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน พื้นที่ จชต. เป็นกรณีเร่งด่วน ตามการเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกพต. โดยวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัตินำเรือประมงออกนอกระบบชุดแรก จำนวน 96 ลำ งบประมาณกว่า 163 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนมาตรการลดจำนวนเรือประมงของรัฐบาล และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกิจการประมง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเรือประมง 96 ลำ ในชุดแรกที่มีการพิจารณาอนุติในวันนี้ ผ่านการตรวจสอบประวัติ เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก คุณสมบัติเรือประมง และเจ้าของเรือพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากคณะทำงานด้านการตรวจสอบประวัติความถูกต้องและคุณสมบัติเรือประมง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะทำงานแล้ว โดยหลังจากนี้มีการเยียวยาเรือประมงที่ได้รับอนุมัติในลำต่อไปสำหรับโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน (เรือชุดที่ 1) เป็นโครงการที่ กพต. มีมติเห็นชอบ และได้ดำเนินการคู่ขนานพร้อมกับการทำงานของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ โดยมี ศอ.บต.เป็นหน่วยประสานงานกลางทุกส่วนราชการ และดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่ต้องการให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการปฏิบัติที่จะต้องให้กลุ่มชาวประมงในจังหวัดต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,085 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

One thought on “ครม. อนุมัติงบฯเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี ตามข้อเสนอ กพต. กว่า 163 ล้านบาท หลัง ศอ.บต. ชง พิจารณา ในโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

You May Have Missed