คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ฯ ศอ.บต. เข้าพบ กงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้านกงสุลใหญ่ ชื่นชม ศอ.บต.

คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ฯ ศอ.บต. เข้าพบ กงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้านกงสุลใหญ่ ชื่นชม ศอ.บต.

คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ฯ ศอ.บต. เข้าพบ กงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้านกงสุลใหญ่ ชื่นชม ศอ.บต. เป็นหน่วยงานราชการเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง
คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฮิจเราะห์ศักราช 1444)ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) จำนวน120คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยเข้าพบนายกิตินัย นุตกุล กงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ณบ้านพักกงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดิอาระเบียในเวลา11.00น.ตามเวลาของประเทศซาอุดิอาระเบีย วันนี้ (18 มกราคม2566) โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์อภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นผู้นำคณะเข้าพบ พร้อมเปิดระบบ Z0om เพื่อให้ผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ได้และพูดคุยกับรองเลขาธิการ ศอ.บต.นายศรัทธาคชพลายุกต์เพื่อให้กำลังใจผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ได้ตั้งใจและทำภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ 120คนเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า (อัลลลอฮ.)ให้เป็นแขกของพระองค์เดินทางเยี่ยมบ้านและสุสานของพระองค์พร้อมดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยจิตอันบริสุทธ์เพื่อให้ตัวเองเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านศาสนาและมิติทางสังคมเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นที่รักของอัลลอฮ.ทั้งนี้ภายหลังเดินทางกลับจากการทำพิธีอุมเราะห์ ศอ.บต. พร้อมเป็นหน่วยงานทำหน้าที่สร้างความตระหนัก ร่วมวางแนวทางการสร้างสังคมชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ พร้อมขออำนวยพรให้อุจญาดเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ และขอให้ทำพิธีอุมเราะห์ได้โดยสมบูรณ์
ด้านนายกิตินัย นุตกุล กงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ กล่าวว่า คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ของศอ.บต. เดินทางเยือนประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเพื่อทำพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจญ์ในทุกปีชื่นชมการดำเนินงานของศอ.บต.และหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมดีๆลักษณะนี้เพื่อประชาชนพร้อมคัดคนดีมีคุณธรรมและผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ความไม่สงบให้สามารถเยือนสถานที่ที่มีความสำคัญกับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานราชการของไทยพร้อมเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่เป็นหน่วยงานเจ้าคนนายคนตรงกันข้ามหน่วยราชการมีหน้าที่ให้บริการผู้ที่เสียภาษีทุกคนในประเทศให้ดีที่สุดดั่งเช่นการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างไรก็ตาม สำหรับคณะผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ประจำปีงบประมาณ2565จำนวน120คนเป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกจากครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.ผู้ที่อยู่ในบัญชีซากาตของมัสยิดครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอาสาสมัครทำความดีเพื่อแผ่นดินกลุ่มสตรีและเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาระดับอำเภอและจังหวัดโดยคณะได้เดินทางจากศอ.บต.ในวันที่10มกราคม2566เพื่อเยี่ยมสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลามในประเทศซาอุดิอาระเบียและมีกำหนดเดินทางกลับพื้นที่ชายแดนใต้ ในวันที่ 24มกราคม 2566 นี้

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *