รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด

รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด

กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ หมวดทหารม้า กองร้อยทหารม้าเตรียมพร้อม ของกรมทหารม้าที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือติดต่อสื่อสาร ของหน่วย รวมถึงด้านความพร้อมรบ และความต่อเนื่องในการรบ การปฎิบัติทางยุทธวิธี พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องในด้านอาวุธ และยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพล และการแสดงออกถึงความพร้อมของหน่วย เพื่อรองรับภารกิจของหน่วยเหนือ ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบกได้ทุกเมื่อ รวมถึงเพื่อเป็นการทดสอบขีดความสามารถ ความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้แก่กำลังพล

ทั้งนี้ พันโท ศราวุฒิ อุนจะนำ ผู้บังคับ กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ได้กล่าวมอบโอวาทให้แก่กำลังพลหน่วย โดยขอให้กำลังพลทุกนายมีการพัฒนา ปรับตัวในขีดความสามารถตามที่ได้ไปเรียนรู้ถ่ายทอดกันมา การยอมรับในสิ่งใหม่ ๆ กับการพัฒนาการรบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมรรถภาพร่างกาย การออกกำลังกายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมของหมวดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย ตลอดจนปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก อย่างแท้จริง เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมรบมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองภารกิจได้ในทุกรูปแบบ

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ 

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,982 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed