ประวัติ “สิทธิโชติ อินทรวิเศษ” มติวุฒิสภา เห็นชอบ ดำรงตำแหน่ง กกต. คนใหม่

ประวัติ “สิทธิโชติ อินทรวิเศษ” มติวุฒิสภา เห็นชอบ ดำรงตำแหน่ง กกต. คนใหม่

วุฒิสภา ลงมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 175 ต่อ 16 เสียง ให้ “สิทธิโชติ อินทรวิเศษ” ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง คนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันนี้ (18 ธ.ค.2566) ที่ประชุมวุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้พิจารณาวาระ เรื่องด่วนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กกต. ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ตามที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเสนอ ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ฯ ที่มี พลเอก อู๊ด เบื้องบน เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้นำเสนอรายงานและเสนอประชุมลับ ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของที่ประชุมและการลงมติเป็นการลับ ก่อนจะมีมติให้ความเห็นชอบ 175 เสียง ต่อ 16 เสียง และไม่ลงคะแนน 8 เสียง ถือว่านายสิทธิโชติ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เพราะได้คะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ สว.เท่าที่มีอยู่

สำหรับนายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ อายุ 64 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา, รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1, ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1, รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 และผู้พิพากษาศาลฎีกา

ที่มา:sanook

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *