อำนาจเจริญยังอ่วมหมู่บ้านดอนว่านยังลอยแพเป็นเกาะน้ำล้อมรอบ ใช้รถยกสูงและเรือเข้า-ออกหมู่บ้าน หลายหน่วยงานระดมเข้าช่วยเหลือเตรียมทุ่มงบยกระดับถนนหนีน้ำท่วมระยะยาวให้เป็นรูปธรรม นางขนิษฐา แห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่า วันนี้มีรองผู้ว่าฯอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านดอนว่าน อำเภอหัวตะพาน

อำนาจเจริญยังอ่วมหมู่บ้านดอนว่านยังลอยแพเป็นเกาะน้ำล้อมรอบ ใช้รถยกสูงและเรือเข้า-ออกหมู่บ้าน หลายหน่วยงานระดมเข้าช่วยเหลือเตรียมทุ่มงบยกระดับถนนหนีน้ำท่วมระยะยาวให้เป็นรูปธรรม นางขนิษฐา แห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่า วันนี้มีรองผู้ว่าฯอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านดอนว่าน อำเภอหัวตะพาน

อำนาจเจริญยังอ่วมหมู่บ้านดอนว่านยังลอยแพเป็นเกาะน้ำล้อมรอบ ใช้รถยกสูงและเรือเข้า-ออกหมู่บ้าน หลายหน่วยงานระดมเข้าช่วยเหลือเตรียมทุ่มงบยกระดับถนนหนีน้ำท่วมระยะยาวให้เป็นรูปธรรม นางขนิษฐา แห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่า วันนี้มีรองผู้ว่าฯอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อ มเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านดอนว่าน อำเภอหัวตะพาน วันนี้ 20 กันยายน 2566 นายเสนีย์ ไส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายประหยัด คูณมี นายอำเภอหัวตะพาน นางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านดอนว่าน หมู่ 9 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายวันที่ผ่านมาและมีปริมาณน้ำสระสมในหลายพื้นที่ ใหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ถนนทางเข้าหมู่บ้านดอนว่านและถนนภายในหมู่บ้านดอนว่าน ทำให้การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านลำบาก และยังมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน 4 หลังคาเรือน จากครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้านจำนวน 66 หลังคาเรือน ที่น้ำไม่ท่วมพื้นที่ตัวบ้านเพราะชาวบ้านยกพื้นบ้านขึ้นสูง เนื่องจากบ้านดอนว่านเป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำและติดกับลำเซบายที่เป็นแม่น้ำสายหลักใหลผ่านหลายจังหวัด จึงทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกปี จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้นำเรือท้องแบนและรถยกสูงมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน นอกจากนี้อำเภอหัวตะพาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ หน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 51จังหวัดอำนาจเจริญ สนับสนุนยานพาหนะ กำลังพล เจ้าหน้าที่มาดูแล อำนวยความสะดวกและช่วยประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพสินย์ มีความเป็นอยู่แบบไม่ลำบากในสภาวะที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งสถานการณ์น้ำโดยรวมหากฝนไม่ซ้ำตกลงมา อีกคาดว่าน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติในอีกไม่กี่วัน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ได้ข้อสรุปว่าหากมีการเพิ่มความสูงของคันกันน้ำลำเซบาย จะสามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้ จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดหางบประมาณมาทำคันกั้นน้ำลำเซบายตลอดแนวจากบ้านท่ายางชุม ตำบลคำพระ ถึงบ้านท่าวังหิน ตำบลหัวตะพาน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่บ้านดอนว่านได้ พร้อมกันนี้ได้กล่าวกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ว่า ห้ามบ่นว่าเหนื่อยเพราะทุกคนอาสาเข้ามาทำงานเอง ทั้งในส่วนของที่ประชาชนเลือกมาและสมัครสอบเข้ามาทำงาน อย่างผมก็สมัครใจมาทำงานก็จะทำเต็มที่ไม่มีคำว่าเหนื่อย ถ้าหากทุกคนมีปัญหาอะไรให้บอกได้เลย ทางด้านนายแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ก่าวว่าตนพร้อมทีมงานให้การช่วยเหลือนำอาหารสัตว์ หญ้าแห้งฟางอัดก้อน มามอบให้ ศูนย์พักสัตว์เลี้ยงวัวควายชั่วคราว ของบ้านดอนหว่าน ต. หัวตะพาน อ.หัวตะพานจ.อำนาจเจริญ( เหตุน้ำท่วมหมู่บ้านดอนหว่าน) วันที่ 20 กันยายน 2566 ด้านผู้สื่อข่าวได้รับแจ้ง จากนายกเทศมนตรีรัตนวรี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญและป้องกันสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ประชาชนในพื้นที่เหตุมีมวลน้ำไหลหลาก มาท่วมบ้านเรือนไร่นาหมู่บ้านดอนหว่าน ถนนตัดขาด รถยนต์เล็กไม่สามารถวิ่งผ่านสัญจรไปมา เข้า-ออกหมู่บ้านดอนว่านได้ จึงใช้รถสูงแบะเรือของป้องกัน สาธารณภัยภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานต่างๆ จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันไปเขตพื้นที่อำนาจเจริญ และมวลน้ำไหลหลากจากที่อื่นๆมวลน้ำจากทางเหนือ หลายพื้นที่พัดผ่านไหลลงมาตามแม่น้ำชีและแม่น้ำเซมารวมกันเป็นจำนวนมากทำให้ผนังกั่นได้ชำรุดมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรบ้านดอนว่าน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญอย่างรวดเร็ว น้ำไหลมาท่วมเป็นเวลากว่า 5วันแล้วผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายกเเทศมนตรี รัตนวรีซึ่งนำทีม ปภ.มาตั้งหน่วย เฉพาะกิจช่วยเหลือชาวบ้านดอนว่านในเบื้องต้นในการสัญจรไปใช้เรือพายซึ่งน้ำท่วม สูงบางช่วงก็ 1 เมตร 10 เซนติเมตร บางช่วงก็ 1 เมตร บางช่วงก็ 80 เซนติเมตรระยะ1ก.ม. ประชาชนในหมู่บ้านดอนว่านประมาณ 300 คน ได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก ก็อยู่อย่างเงียบ ในหมู่บ้าน ออกไปประกอบอาชีพไม่ได้ นอกจากจะหาปลาแต่ประทั่งชีวิตก็ลำบากในด้านสัตว์เลี้ยงขาดหญ้าทางปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ก็ได้วางแผนให้ผู้นำชุมชนผู้มีสัตว์เลี้ยงวัวควายให้นำมาพักที่ศูนย์ เลี้ยงสัตว์ชั่วคราว ซึ่งเป็นพื้นที่สูงและก็อยู่ไม่ไกล จากหมู่บ้านดอนว่านและมี เนื้อที่หลาย 100 ไร่ มารวมกันที่ศูนย์พักสัตว์ชั่วคราว ในด้านฝ่ายปกครองได้จัดเวรยามเฝ้ารักษาทรัพย์สินวัวควาย นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้นำ บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญและปศุสัตว์อำเภอหัวตัพาน จิตอาสา สัตวแพทย์ หลายด้านได้มาช่วยเหลือนำอาหารสัตว์ เป็นหญ้าแห้งฟางอัดแห้ง ฟางอัดมามอบให้ เจ้าของสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้กินบรรเทาความขาดแคลนตลอดทั้งดูแลสุขสัตว์ฝ่ายสุขภาพสัตว์วัว ควายและฉีดยาป้องกันโรค เท้าและโรคอื่นๆ อาจจะเกิดขึ้นได้ ในช่วงน้ำท่วมได้ดูแลสัตว์ เลี้ยงวัวควายอย่างใกล้ชิด เจ้าของวัว ก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขอบคุณนายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวังค พร้อมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ชาวบ้านทุกๆคนได้ดูแลสุขภาพสัตว์ มาให้ความช่วยเหลือ นำ หญ้าแห้ง ฟางอัดแห้ง และ ฉีดยาสัตว์ เพื่อป้องกัน เชื้อโรคต่างๆ อาจจะเกิดขึ้นได้ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวน้ำตาซึมดีใจซึ่งวัวที่คลอดลูกใหม่ๆ เป็นวัว พันธุ์ดีพันธุ์งาม ได้คลอดลูกในระยะนี้แต่ก็สมบูรณ์ดี เป็นวัวพันธุ์งาม คงขายได้ราคาดี ซึ่งมาประสบสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่หมู่บ้านและที่เลี้ยงสัตว์ จึงได้รับความลำบาก จากสถานการณ์ มวลน้ำไหลมาท่วมเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ หากน้ำท่วมขังอยู่นานจึงวอนให้ผู้ที่มีสวนหญ้าและผู้มีหญ้าอยากจะนำหญ้ามาบริจาคมาส่งเสริมมาสนับสนุนหญ้า ให้ วัว ควายได้กินเพื่อประทังชีวิตวัวควายสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้ได้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นตรวจดูสภาพความเป็นจริง คาดว่าคงอีกหลายสัปดาห์ น้ำจึงลดลง จากการสอบถามผู้ที่ มีความเป็นอยู่ในพื้นที่นี้ขณะนี้น้ำกำลังไหลมารวมสูงขึ้น ทุกๆวัน นายสัตวแพทย์ อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญยังได้ยืนยันกล่าวกับผู้สื่อข่าว ว่าจะร่วมกันดูแลช่วยเหลือในด้านอาหารสัตว์หญ้าแห้ง ฟางแห้ง ตลอดทั้งด้านสุขภาพสัตว์ตรวจดูแลอย่างใกล้ชิดจงกว่าน้ำจะบดกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ภาพข่าว/นายทิพกร หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประตำจัวหวัดอำนาจเจริญ รายงาน

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,251 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *