รวบคู่รักแสบตระเวนหลอกเช่ารถ ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านพบหมายจับอื้อ

รวบคู่รักแสบตระเวนหลอกเช่ารถ ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านพบหมายจับอื้อ

รวบคู่รักแสบตระเวนหลอกเช่ารถ ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านพบหมายจับอื้อ

ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการตํารวจทางหลวง (บก.ทล.) ภายใต้การอํานวยการ ของพล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ปฏิบัติราชการแทน รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล., พ.ต.ท.ศิลา ขําเพชร รอง ผกก.5 บก.ทล., พ.ต.ท.ยุทธนัน จันทร์เนตร รอง ผกก.5 บก.ทล.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นําโดย พ.ต.ท.ณัฐกฤต กิ่งชัยภูมิ สว.ส ทล.1 กก.5.บก.ทล., ร.ต.อ.อภิชัย จันทร์ชู รอง สว.ส.ทล.1 กก.5.บก.ทล., ร.ต.อ.บัณฑูรย์ เขาเวียง รอง สว.(ป) ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทล.1 กก.5.บก.ทล.

ร่วมกันจับกุม

 1. น.ส.ตวงพรฯ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลําพูน ที่ จ.373/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์และประกอบธรุกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ในทางการค้าปกติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือ กระทําการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย กําหนดไว้ ”
 2. นายพงษกรฯ อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลําพูน ที่ 671/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน “ไม่ยอมออกจากที่พิพาท”
  พร้อมตรวจยึดของกลาง รถยนต์ ฮอนด้า รุ่น HR-V สีขาว ทะเบียน ลําพูน จํานวน 1 คัน

สถานที่จับกุม บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 1 กม.518 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

สืบเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองเป็นคู่รักกัน และมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกัน โดยมีแผนประทุษ กรรมเกี่ยวกับทรัพย์ จํานวนหลายคดี โดย น.ส.ตวงพรฯ เป็นผู้ทําการติดต่อกับกลุ่มรถเช่าต่างๆ โดยใช้บัตร ประชาชนและใบอนุญาตขับขี่รถปลอมในการไปเช่ารถ จากนั้นจะนํารถเช่าไปขายที่ประเทศเมียนมาผ่าน ช่องทาง อ.แม่สอด จ.ตาก ส่วนนายพงษกรฯ จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุน

ในการลักทรัพย์ โดยมีหน้าที่ไปรับและส่ง น.ส.ตวงพรฯ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มรถเช่าเป็นอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทั้งสองเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดําเนินคดีที่ สภ.เมืองน่านฯ ไปแล้วสองครั้ง ก่อนจะ กลับมาก่อเหตุซํา้ อีก ไม่เข็ดหลาบ ซง่ึ จากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองรายมีหมายจับติดตัวในคดีอื่นๆ อีกจํานวน มาก เจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามตัวเรื่อยมา

กระทั่งทราบว่าภายหลังก่อเหตุ ผู้ต้องหาทั้งสองจะใช้รถยนต์พาหนะ ขับหลบหนีไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ออกสืบสวนติดตามผู้ต้องหาเพื่อนําตัวมาดําเนินคดี ตามกฎหมาย เนื่องจากคดีนี้สร้างความเสียหายต่อเนื่องและผู้ต้องหายังไม่หยุดยั้งการกระทําความผิด

จนพบ รถยนต์ของผู้ต้องหาทั้งสองราย ได้ขับขี่มาที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 1 กม.518 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก จึงได้เรียกให้รถยนต์คันดังกล่าวหยุดและเข้าแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบผู้ต้องหาทั้งสองราย อยู่ ภายในรถยนต์คันดังกล่าว จึงทําการจับกุมพร้อมตรวจยึดของกลางนําส่งพนักงานสอบสวน สภ.นิคม อุตสาหกรรม จังหวัดลําพูนเพื่อดําเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป

จากการตรวจสอบประวัติของน.ส.ตวงพร ฯ ผู้ต้องหารายแรก ยังพบเพิ่มเติมอีก 9 หมายจับ ดังนี้

 1. หมายจับศาลจังหวัดลําพูน ที่ จ.373/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่า กระทําผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์และประกอบธรุกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับในทางการค้าปกติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้”
 2. หมายจับศาลแขวงเชียงใหม่ ที่ 813/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน “พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค”
 3. หมายจับศาลจังหวัดลําพูน ที่ 642/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน “ปลอมบัตรประจําตัวประชาชน, ปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม, ฉ้อโกง”
 4. หมายจับศาลจังหวัดลําพูน ที่ 750/2566 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งต้องหาว่า กระทําผิดฐาน “ปลอมบัตรประจําตัวประชาชน, ปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม, ฉ้อโกง”
 5. หมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 455/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, พ.ร.บ.บัตรประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, ความผิดฐานลักทรัพย์”
 6. หมายจับศาลจังหวัดลําพูน ที่ 323/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์”
 7. หมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ จ.573/2566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งต้องหาว่า กระทําผิดฐาน “ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ และร่วมกันใช้เอกสารราชการ ปลอมในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย”
 8. หมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่ 625/2566 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งต้องหาว่า กระทําผิดฐาน “นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะก่อความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และฉ้อโกง โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น”

 1. หมายจับศาลอาญา ที่ 1781/2566 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน “ร่วมกันลักทรัพย์โดยร่วมกันกระทําความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป”

สอบถามคําให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,231 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed