ผู้ช่วยสำราญ เดินหน้าโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล

ผู้ช่วยสำราญ เดินหน้าโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล

ผู้ช่วยสำราญ เดินหน้าโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ทำการชุมชนสวัสดิการหนองแขม พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร./ผอ ศอปส.ตร. มอบหมายให้พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ ตร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล โดยมี พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช น. พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผอ.เขตหนองแขม,พญ.หนึ่งฤทัย สุรัตนพรชัย ผอ.ศูนย์อนามัย 48 นายนิมิต นันตา ผอ.ส่วนประสานพื้นที่สำนักงาน ปปส.กทม., นายนิกร ชิมรส ประธาน กต.ตร. สน.หนองแขม, นายสรยุทธ์ เด่นดำรงกุล ประธาน อสส., นายบุญเพ็ชร์ สมประสงค์ ประธานชุมชน ระดับเขต ประธานชุมชน 5 ชุมชน และมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประมาณ 80 คน ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล

พล.ต.ท.สำราญ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยกำชับไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และปกป้องการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็ก และเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในอนาคต ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน แก้ไข บำบัดรักษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่กระบวนการค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู และลดอันตรายจากยาเสพติดอีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือทางสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เป็นไปตามหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน ซึ่งในการดำเนินการในโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อค้นหาและนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (CBT) 2. เพื่อคัดแยก คัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตามกลุ่มสี เข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยแพทย์โดยใช้รูปแบบ “หัวโทนโมเดล” 3. เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในตำบลเป้าหมาย 100 ตำบลอย่างเด็ดขาด 4. เพื่อสร้างตำบลเปราะบางด้านยาเสพติดให้เป็น “ตำบลสีขาวปลอดยาเสพติด” 5. เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป้าหมาย สน.หนองแขม จึงได้พิจารณาคัดเลือกการดำเนินการตามโครงการนี้คือ แขวงหนองแขม จำนวน 5 ชุมชน เข้าร่วมโครงการในปีนี้ การปฏิบัติงานตามโครงการโดยชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ทางสน.หนองแขม ได้คัดเลือก แขวงหนองแขม จำนวน 5 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ชุมชนสวัสดิการ ชุมชนหมู่บ้านวังทอง ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม ชุมชน เลียบคลองตาปลั่ง ชุมชนดงรัก มีจำนวนประชากรรวม 7,064 คน ซึ่งการดำเนินการตามโครงการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นปฏิบัติการ 3.ขั้นส่งต่อความยั่งยืน โดยจะ ค้นหาผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเพื่อเข้ารับการบำบัดระบบ (CBTx) โดยชุมชนมีส่วนร่วม อย่างน้อย จำนวน 200 รายขึ้นไปตลอดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง 17 เมษายน 2567 เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สามารถอาศัยอยู่ ในชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุข ทำให้ชุมชนมีความสุขปลอดดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา อาชญากรรมลดน้อย มีความรักความสามัคคีกันในชุมชน ทั้งนี้ สน.หนองแขม ได้มีมาตรการส่งต่อความยั่งยืนตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน โดยใช้กลไกปรับทัศคติให้ชุมชนมองทุกคนเป็นลูกหลานต้องช่วยกันดูแลเหมือนคนในครอบครัว ใช้เครือข่ายแม่ของชุมชน ชักจูง ติดตามนำผู้เสพมาบำบัดอย่างต่อเนื่อง และการส่งต่อความ ยั่งยืนในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนสินค้าชุมชน จะมีการฝึกอาชีพ ส่งเสริมสินค้าชุมชน เพิ่ม รายได้ให้กับครอบครัว เป็นการส่งต่อความยั่งยืน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนให้อุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีรายได้ โดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเพจ FACEBOOK “สินค้าชุมชน บก.น.9” หรือ ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ บก.น.9 เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก

เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,251 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *