“ผบ.ตร.”ถกบอร์ดกลั่นกรอง พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2566

“ผบ.ตร.”ถกบอร์ดกลั่นกรอง พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2566

“ผบ.ตร.”ถกบอร์ดกลั่นกรอง พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2566 ลุ้นระทึกจะมีแต่ง ผบ.ตร.หรือไม่พรุ่งนี้.? วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงมาถึงผบก. วาระประจำปี 2566 โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นการรับฟังข้อมูลจากผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงมาถึงผบก. วาระประจำปี 2566 โดยเชิญจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.), รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) และผู้บัญชาการ (ผบช.) มาให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของผบ.ตร. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งในเรื่องความรู้ความสามารถของตัวบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่งอันจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การแต่งตั้งเกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวจะมีการให้เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงกรณีการละเว้นปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไป สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับรอง ผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2566 มีตำแหน่งว่าง ดังนี้ รอง ผบ.ตร. ว่าง 3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง 5 ตำแหน่ง. ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ว่าง 16 ตำแหน่ง ระดับรองผู้บัญชาการว่าง 51 ตำแหน่ง และผู้บังคับการว่าง 78 ตำแหน่ง ระดับรอง ผบ.ตร. 3 ตำแหน่ง เป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้ 1.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง 2.พล.ต.ท.สราวุธ การพานิช และ3.พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 5 ตำแหน่ง พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้ 1.พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) รพ.ตำรวจ 2.พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจะพันธ์ ผบช.สตม. 3.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 4.พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 และ 5.พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ระดับ ผบช. 16 ตำแหน่ง คาดว่าจะมีการโยก พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 เป็น ผบช.สตม. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. โยกเป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. โยกเป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย จเรตำรวจ (สบ 8) หัวหน้าจเรตำรวจ โยกไปเป็น ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.กมค. โยกเป็น ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. โยกไป ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 ขึ้นเป็น ผบช.9 พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. โยกเป็น ผบช.สพฐ. พล.ต.ท.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. ขึ้นเป็น ผบช.ปส. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ขึ้นเป็น จเรตำรวจ (สบ 8) หัวหน้าจเรตำรวจ พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ รอง ผบช.ภ.1 ขึ้นเป็น ผบช.ทท. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. ขึ้นเป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. ขึ้นเป็น ผบช.สกพ.พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 ขึ้นเป็น ผบช. สพฐ.ตร. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ประจำ โยกเป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) เลื่อนเป็น นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) รพ.ตำรวจ สำหรับ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และพล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. อยู่ที่เดิม ฯลฯ สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่าน การกลั่นกรอง จะต้องนำเข้าประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ให้ ก.ตร. พิจารณาเพื่อเห็นชอบต่อไป ซึ่งอาจจะมีเปลี่ยนรายชื่อได้อีก หาก ก.ตร. มีเหตุผลแล้วมีความเห็นแย้งต่อที่ประชุม ถ้าที่ที่ประชุมเห็นชอบ มีมติเห็นชอบ ถึงจะนำรายชื่อเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯต่อไป สำหรับวาระการแต่งตั้งในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) จะเดินทางมาเป็นประธานฯประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 9/2566 โดยมีวาระการประชุม 4 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ,วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 7/2566 ,วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 การขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ ,เรื่องที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งและปฎิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ และเรื่องที่3 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประกอบด้วย เรื่องที่ 3.1 การคัดเลือกตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งขาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 14 และเรื่องที่ 3.2 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง รองผบ.ตร.และ จตช.ลงมาถึง ผบก. และวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่า จะเดินทางมาเป็นประธานฯแต่งตั้ง ผบ.ตร. และ ผบก. ถึง รอง ผบ.ตร. หรือไม่ .?โดยนายกรัฐมนตรี มีทางออกได้ 3 ทาง คือเลื่อนประชุมออกไปก่อนเพื่อให้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ มาเป็นประธานการแต่งตั้ง อีกทาง คือเลือกที่จะแต่งตั้งแค่ระดับ ผบก.ถึง รอง ผบช แล้วให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ มาแต่งตั้ง ผบ.ตร. ทางเลือกสุด หากมีการ แต่งตั้ง ครม. ถวายสัตย์แล้วเสร็จ เร็วภายในวันที่ 26,27,28 ส.ค. นี้ ก็คงต้องให้อำนาจการแต่งตั้งเป็นของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้แต่งตั้ง ตั้งแต่ระดับ ผบก. ถึง ผบ.ตร.เพื่อมิให้ถูกตำหนิในเรื่องมารยาทของนายกรัฐมนตรีรักษาการ ที่ถึงแม้จะไม่ผิดกฏหมายแต่ก็ไม่สง่าตามมารยาททางการเมืองของอารยะประเทศทั่วโลกกระทำกัน

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก

เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,231 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed