นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก โดย พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และเลขานุการทุกรูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143 / 2546 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการทุกรูป ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1 เรื่อง การตรวจการคณะสงฆ์และการจัดการประชุมพระสังฆาธิการ เสร็จแล้วสั่งการให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ จัดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ของจังหวัด ซึ่งมุ่งเน้นการงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน อันประกอบไปด้วย การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ซึ่งมีวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองจำนวน 80 วัด มีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุมจำนวน 96 รูป เพื่อรับทราบนโยบายและนำไปบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ ต่อไป ..
อำพล เทีนนงาม นครนายก

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,246 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *