“กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ ม.น.ข.เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงาน”โครงการ ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ ม.น.ข.เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงาน”โครงการ ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ ม.น.ข.เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงาน”โครงการ ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( ม.น.ข.) นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะผู้มีจิตศรัทธาต่อภารกิจของมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินโครงการ “ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และทูลเกล้าฯถวายเงินที่ผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับมูลนิธิฯ

สำหรับกิจกรรมโครงการ “ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง” แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ

1.กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมที่มิใช่การให้ทุนการศึกษาโดยตรง แต่เป็นการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมอบเงินให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 20 โรงเรียนๆละ 50,000 บาท เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปจัดสรรช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต่อไป

2.กิจกรรมที่สอง เป็นกิจกรรมการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยทุนสำหรับหลักสูตรทั่วไปที่เรียน 4 ปี ทุนละ 40,000 บาท ส่วนทุนสำหรับหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเรียน 6 ปี ทุนละ 120,000 บาท ม.น.ข.ได้มอบทุนทั้ง 2 ประเภทไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 ทุน

3.กิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ให้กับ ม.น.ข.ซึ่ง ม.น.ข.ได้อัญเชิญไปจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก “สมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี” สุขุมวิท ซอย 1 กทม. โดยนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่ 8 มิย.2565 ถึง 8 กค. 2565

โอกาสนี้ อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกคณะบุคคลผู้มีจิตศรัทธาต่อภารกิจของ ม.น.ข.รวมทั้ง ศ.(คลินิก) นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ อดีตนักเรียนเก่า ม.น.ข. กรรมการ ม.น.ข.และในฐานะประธานชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช ทูลเกล้าฯถวายเงินจำนวน 1,500,000 บาทในนามศิริราชมูลนิธิ และคณะบุคคลผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯถวายเงินอีก 4 ราย จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ต่อไป

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก

เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,251 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *