กฟภ.จัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.อยุธยา ประจำปี 66

กฟภ.จัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.อยุธยา ประจำปี 66

กฟภ.จัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.อยุธยา ประจำปี 66 วันที่ 5 กันยายน 2566เวลา 09.00น. ณ ห้องอู่ทอง 1 โรงแรมคลาสสิคคามิโอ พระนครศรีอยุธยา นาย นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยาประจำปี 2566 โดยมีนายปรีดา แตงสาขา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การจัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึง ทิศทางการดำเนินงานของ PEA แผนงานยกระดับเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา บริการธุรกิจเสริมของ PEA อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการในทุกๆด้าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 240 บริษัท ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ การประชุมฯขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึง (1) การให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ PEA Solar Rooftop (2) การคิดค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ระบบจัดส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Invoice) และ PEA Smart Plus ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการในทุกๆ ด้าน ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ให้วิทยากรมาร่วมบรรยาย ในหัวข้อต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง หลังจากมีการประชุมเสร็จสิ้นได้มีการถ่ายรูปหมู่กับผู้ประกอบการไว้เป็นที่ระลึก

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,251 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *