สสตอน.จดทะเบียนสมาคมเสร็จสิ้นแล้ว

สสตอน.จดทะเบียนสมาคมเสร็จสิ้นแล้ว

สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความกรุณาจากนายสามารถ  หมั่นนอก ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงนามอนุมัติการจดทะเบียนสมาคมครั้งนี้ โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบจาก นางรัศมี  พรมอิน เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด จากนั้นนายเอกพงษ์  ทองดี หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรเป็นผู้ตรวจสอบแล้วส่งต่อให้ท่านวิมล  สุระเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วลงนามเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมอบให้ ท่านสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี ลงนามอนุมัติใบสำคัญแสดงการจดเบียนสมาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชจังหวัดอุดรธานี (นายทะเบียนสมาคมจังหวัดอุดรธานี) ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายร พ.ศ. 2566

สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสตอน.) มีนโยบาย 1. เป็นสื่อกลางให้กับประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งเอกชน, ส่วนราชการ, องค์กรอิสระ และอื่น 2. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 3. ประชาสัมพันธ์ 4. รับปรึกษาช่วยสังคมและประชาชน 5. เป็นหน่วยงานประสานหน่วยต่างๆ ในงานพัฒนาชุมชน เช่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสาธารณูปโภค และพัฒนาในทุกด้าน

โดยมีคณะกรรมการผู้ก่อตั้งและบริหารดังนี้ นายกสมาคม นายพิทยา  แจ่มจันทร์, อุปนายกสมาคม -นางสาวจิตตานันท์  เร่งสมบูรณ์กิจ, เลขานุการ นายโสภณ  ทองเกื้อ, รองเลขานุการ นายโกสินทร์  เรืองหิรัญ, เหรัญญิก นางสาวเกศรินทร์  คำลาเลี้ยง, ประชาสัมพันธ์ นายชัยวัฒน์  วิเชียรเครือ, กรรมการ นายสุพจน์  โมลี, นางสาวผการัตน์ โมลี, นางสาวสุกัญญา โมลี, นางสาวทิพย์วิมล  แจ่มจันทร์

ทางนายพิทยา  แจ่มจันทร์ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กราบเรียนเชิญ ท่านศิวะ แสงมณี มาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed