นิเทศนิด้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานีเด็ก KID Station

นิเทศนิด้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานีเด็ก KID Station

ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานีเด็ก KID Station “สื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนไทย” ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

          วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตaพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” กับ สถานีเด็ก Kid Station โดยนายขวัญชาติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานีเด็ก KID Station โดยมีผู้บริหารทั้งสองร่วมเป็นสักขีพยาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรมนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ผ่านการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยและการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร การสร้างกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้งานวิชาการ รวมถึงร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากร และส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการได้มีศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการวิชาการต่อสังคม ศูนย์นี้จึงสามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมในห้องปฏิบัติการต่างๆ  และส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

นายขวัญชาติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานีเด็ก Kid Station กล่าวขอบคุณ คณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่เห็นความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาสื่อเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาร่วมพัฒนาหลักสูตรการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเด็กและเยาวชนสามารถผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อสังคม

สำหรับสถานีเด็ก KID Station  ได้เปิดพื้นที่สื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เป็นเจ้าของรายการ ทั้งผลิตรายการ รายงานข่าว เป็นผู้สื่อข่าว โดยในปีนี้ได้จัดทำโครงการ “เด็กอาสา สร้างสื่อ” จัดทำช่อง “ทีวีเด็ก” ทีวีออนไลน์ให้เด็กได้ร่วมผลิตรายการ

โดยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนสถานที่และวิทยากรจาก “นิเทศนิด้า” ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  workshop “เด็กอาสา สร้างสื่อ” หลักสูตรการเป็นนักข่าวเด็กและเยาวชน และการผลิตรายการ TV สำหรับเด็ก  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กได้เป็นผู้ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อสังคม และรู้เท่าทันสื่อ ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการและวิทยากรมืออาชีพมาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนหลากหลายท่าน อาทิ ช่วง Young Reporter  วิทยากร โดยรศ.ดร.อุษา  บิ้กกิ้นส์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการให้ความรู้ นักข่าวเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ คุณมัณฑนา เอื้อประชานนท์ บรรณาธิการสำนักข่าวต้นกล้านิวส์  คุณปนัดดา ประสิทธิเมกุล พิธีกรและผู้ประกาศข่าว คุณบุญญฤทธิ์ เจริญศาสนกุล พิธีกรและนักแสดง ช่วง Workshop การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน วิทยากรโดย คุณปิยวรรณ  นาทุ่งนุ้ย ฝ่ายผลิตรายการและcontent online ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถานีไทยเคเบิลบอรดแคสติ้ง Cable Channel 37 HD คุณปุณยิกา  ขจิตระบิน Cerative Producer นักเขียนบทโทรทัศน์ บริษัท Workpoint Entertainment  และคุณณัฐเดช ยอแซฟ ประธานชมรมศิษย์เก่านิเทศนิด้า ที่มาร่วมจุดประกายแบ่งปันประสบการณ์และจุดประกายความฝันในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับเด็กและเยาวชนร่วมงาน โดยมี เด็กและเยาวชนเข้าร่วม 20 คน

สามารถติดตามผลงานของเด็กและเยาวชนได้ทางสถานีเด็ก Kid Station, รายการเรื่องเด่น ประเด็นเด็ก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย กรมประชาสัมพันธ์, รายการ Teen Talk Thailand ทาง ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ช่อง 37 HD และ Facebook สถานีเด็ก Kid Station  www.thailandonair.com   

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,251 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *