องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อ.แม่ออน และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อ.แม่ออน และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อ.แม่ออน และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 อำเภอแม่ออน และ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 และอาคารประกอบ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งพบปะราษฎรในพื้นที่ และมอบเม็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระคัลแรกนาขวัญมาให้แก่เกษตรกร พร้อมกับร่วมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

เดิมพื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงทำการเกษตร ราษฎรในพื้นที่ จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานขุดลอกอ่างเก็บน้ำพร้อมกับทำระบบประปา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ และอาคารประกอบ จากเดิมที่กักเก็บน้ำได้เพียง 53,371 ลูกบาศก์เมตร เมื่อขุดลอกแล้วมีขนาดความจุที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันโครงการสามารถส่งน้ำให้ราษฎร จำนวน 227 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 255 ไร่ ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถทำการเกษตรได้หลายชนิด ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้นในช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร อุปโภคและบริโภคของคนในชุมชนระแวกใกล้เคียง ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2525 มีความจุอ่าง 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 11,549 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มาตลอด โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบผันน้ำฝายแม่ตื่นมายังอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อด้วยรางริน คอนกรีตเสริมเหล็กและท่อเหล็กยาวรวม 2,695 เมตร ซึ่งสามารถผันน้ำได้ปีละ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และปี 2566 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขุดลอกตะกอนอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อปริมาณดิน 60,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งปลูกลำไยและมะม่วงคุณภาพดี สร้างผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาวและปลาบ้า จำนวน 50,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันหมอกควันไฟป่าและการต่อยอดการผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยหล่ออีกด้วย

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed