สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี แถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้า “หลงเสน่ห์ เมืองกาญจน์” โครงการส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้ากาญจนบุรี

สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี แถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้า “หลงเสน่ห์ เมืองกาญจน์” โครงการส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้ากาญจนบุรี

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานแถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้า “หลงเสน่ห์ เมืองกาญจน์” โครงการส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้ากาญจนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ริมสวน โรงแรม นที เดอะริเวอร์ฟรอนท์ กาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธาน แถลงข่าว และกล่าวว่าเปิด การจัดงานแสดงสินค้า “หลงเสน่ห์ เมืองกาญจน์” โครงการส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้ากาญจนบุรี โดยมี นางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และนายวิเชียร ตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าว และเตรียมจัดงาน “หลงเสน่ห์เมืองกาญจน์” 2 ห้างดังที่ เมืองสุขสยามไอคอนสยาม กรุงเทพ และโรบินสัน กาญจนบุรี หวังสร้างรายได้สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานแถลงข่าวการเตรียมพร้อมจัดงานแสดงสินค้าชื่อ “หลงเสน่ห์ เมืองกาญจน์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ กิจกรรม พัฒนาตลาดสินค้ากาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าที่มีความโดดเด่นได้มีโอกาสพบ ผู้บริโภค เป็นการสร้างเสริมเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และนายวิเชียร ตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีร่วมแถลงข่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม ริมสวน โรงแรม นที เดอะริเวอร์ฟรอนท์ กาญจนบุรี

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี มีจุดเด่นมีเสน่ห์ เป็นจังหวัดที่สวยงาม และมีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความงามของ ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพหลายประเภทเป็นที่ยอมรับแล้วในระดับประเทศ และต่างประเทศ จึงพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีกาญจนบุรีให้ก้าวไปพร้อมการท่องเที่ยว โดยเร่งสร้างโอกาสทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพื่อตอกย้ำความมีชื่อเสียงและเสน่ห์ ของเมืองกาญจน์ ที่พร้อมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคต้องหลงเสน่ห์ ดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีจึงพร้อม สนับสนุนให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานแสดงสินค้า “หลงเสน่ห์เมืองกาญจน์” 2 แห่งต่อเนื่อง ในทำเลทองของกรุงเทพ และกาญจนบุรี เพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้หลงเสน่ห์เมืองกาญจน์ตามมาเยือนถึงถิ่น มาจับจ่ายใช้สอยกระจายรายได้ภายในจังหวัด

นางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้จัดงานแสดงสินค้า “หลงเสน่ห์เมืองกาญจน์” โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ภาคสินค้าเกษตร อัตลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการพัฒนามาจาก โครงการของสํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น แนวคิดการจัดกิจกรรม “หลงเสน่ห์เมืองกาญจน์” เพราะจังหวัดกาญจนบุรีมีจุดขายที่มีเสน่ห์ เฉพาะตัวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจน สินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและได้รับการตอบรับจากตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศเป็นอย่างดี จึงพร้อมเผยแพร่ชื่อเสียงโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นที่พร้อมรองรับ นักท่องเที่ยว และผู้บริโภค

โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ทำเลทอง ของกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 กันยายน 2566 ที่ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G โดยคัดสรรผู้ประกอบการคุณภาพพร้อม รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนจำนวน 50 ร้านค้า และเพิ่มความหลากหลายผู้ประกอบการ คุณภาพถึง จำนวน 100 ร้านค้าเพื่อดึงดูดชาวกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวให้ตามมาจับจ่ายใช้สอย ที่ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นตอร์ กาญจนบุรี วันที่ 5-9 ตุลาคม 2566 ไฮไลท์ของสองกิจกรรมนี้คือ การนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือนำมาแสดง และจำหน่าย โดยร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจากหลายอำเภอ และหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อคัดสรรสินค้า เกรด A มาจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นซื้อสินค้ารับคูปองเพื่อนำกลับไปจับจ่ายใช้สอย ภายในงานอีกด้วย

ด้านนายวิเชียร ตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ภาคเอกชนเห็นด้วย และพร้อมสนับสนุนเต็มที่ แต่สิ่งสำคัญก็คือ การขับเคลื่อนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเข้ามาช่วยกระจายรายได้ ให้แก่จังหวัดฯ ได้มาซื้อสินค้าดีมีคุณภาพถึงแหล่งผลิต และได้ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน ซึ่งปีนี้จังหวัด กาญจนบุรีมีสถิติยอดนักท่องเที่ยวไทยมาเยือนแล้ว เกือบ 8 ล้านคน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังมีปริมาณเพียง 1 ล้านคนเศษเท่านั้น ดังนั้นขณะนี้คนไทยจึงยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ ให้แก่จังหวัดฯ โดยการมาเที่ยวงานหลงเสน่ห์เมืองกาญจน์ ทั้งที่กรุงเทพ และกาญจนบุรี สรุปว่า ทำไมต้องมางานนี้ “หลงเสน่ห์เมืองกาญจน์” เพราะเรามีจุดขายที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ที่หลากหลายความเป็นธรรมชาติ ถ้าอยากมา RETREAT ใกล้กรุงเทพขอเชิญมาสัมผัสเสน่ห์ที่กาญจนบุรี แล้ว ทุกท่านจะหลงใหลแน่นอน

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *