สร้าง “โรงพยาบาลสมเด็จวัดปากน้ำ” ช่วยประชาชน ให้เข้าถึงสถานพยาบาลรวดเร็ว

สร้าง “โรงพยาบาลสมเด็จวัดปากน้ำ” ช่วยประชาชน ให้เข้าถึงสถานพยาบาลรวดเร็ว

พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เปิดเผยว่า ขณะนี้ พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับประชาชนในการเข้าถึงสถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่เขตภาษีเจริญและบริเวณใกล้เคียง ที่ยังไม่มีโรงพยาบาลของภาครัฐ ทำให้ไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างพอเพียงและทั่วถึง โดยเฉพาะการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยจะใช้ที่ดินของวัดปากน้ำฯ จำนวน 14 ไร่ 70 ตารางวา เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลน้อมอุทิศถวายกุศลบูชาพระคุณแด่หลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ

โดยในเบื้องต้นจะก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ 10 ชั้น รองรับทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แต่เนื่องจากการก่อสร้างโรง พยาบาลดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 5 ปี อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้รับการบริการอย่างทันท่วงที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอให้การดำเนิน การเปิดบริการในส่วนของอาคารเร่งด่วน 2 ชั้น ขนาด 20 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 1,600 ตารางเมตร เป็นอาคารผู้ป่วยนอกบริการ 24 ชั่วโมงไปก่อน

“พระพรหมโมลีได้มาปรารถกับอาตมาถึงปัญหาความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับประชาชนในการเข้าถึงสถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงเกิดขึ้นโดยจะมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้ามาสนับสนุนบุคลากรและวัสดุ ยาเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์บางส่วน เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยได้รับการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขรวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง” พระเทพประสิทธิมนต์กล่าว

เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามกล่าวอีกว่า โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีวัดปากน้ำฯและสำนักการแพทย์ กรุงเทพ มหานคร ร่วมกันรับผิดชอบ มีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สนับสนุนโครงการและมีวัดศรีสุดารามกับสำนักเขตภาษีเจริญเป็นผู้ประสานโครงการ โรงพยาบาลแห่งนี้จะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในตัวชี้วัดที่ 2 และ 5 และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในตัวชี้วัดที่ 1 ด้วย.

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed