พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว ของผ้าลำพูน ตามโครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว ของผ้าลำพูน ตามโครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.ลำพูน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว ของผ้าลำพูน ตามโครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มอบหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด ฑู ครีเอชั่น กรุ๊ป ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดเรื่องราว ของผ้าลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดลำพูน แยกตามประเภทผ้า ได้แก่ (1) ผ้ายกดอก (ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย) (2) ผ้าฝ้ายทอมือ (3) ผ้าบาติก และ (4) ผ้าชนเผ่า กำหนดระยะเวลาดำเนินการเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2566 ได้ลงพื้นที่สืบค้นข้อมูล ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของผ้าลำพูน รวมถึงปราชญ์ชุมชนผู้มีความรู้ ทักษะความชำนาญด้านผ้าลำพูน จากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง,อำเภอลี้,อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอแม่ทาและอำเภอเมืองลำพูน

ทั้งนี้ผลผลิตจากการดำเนินโครงการฯ จะได้หนังสือบันทึกภูมิปัญญาผ้าลำพูนและรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผ้าลำพูนและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดผ้าลำพูน มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สืบงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *