ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติ ตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติ ตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติ ตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 โดยมี นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ประจำปี 2565 และ ปี 2566

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้คณะทำงานประเมินหน่วยงานราชการดีเด่นในการดำเนินงานมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกสถานที่ราชการในระดับจังหวัด สถานที่ราชการในระดับอำเภอ สถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สถาบันเอกชน อาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครองถิ่นจังหวัดลำพูนคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน คณะทำงานโครงการสานพลังเครือข่ายสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน คัดเลือกสถานประกอบการ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

และเพื่อเป็นการยกย่องการปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้ ด้านมาตรการองค์กร สถานที่ราชการในระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ระดับอำเภอ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน (อำเภอเมืองลำพูน) ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง (อำเภอป่าซาง) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง (อำเภอบ้านโฮ่ง) ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ (อำเภอลี้) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา (อำเภอแม่ทา) โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง (อำเภอทุ่งหัวช้าง) โรงพยาบาลบ้านธิ (อำเภอบ้านธิ) เทศบาลตำบลวังผาง (อำเภอเวียงหนองล่อง)
,ด้านมาตรการองค์กรในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเงือก และโรงเรียนบ้านป่าจี้ ,ระดับสถาบันการศึกษาเอกชน ได้แก่ โรงเรียนมงคลวิทยา ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ด้านมาตรการองค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้านมาตรการองค์กรในสถานประกอบการ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 1 – 500 คน ได้แก่ บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 501 – 1,000 คน ได้แก่ บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ลำพูน จำกัด และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 1,001 คนขึ้นไป ได้แก่ บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *