น่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่World Craft City หรือ Creative City” กลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

น่าน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่World Craft City หรือ Creative City” กลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

น่าน – จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่World Craft City หรือ Creative City” กลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องน้ำเงินรูม โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาผลิต ภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่ World Craft City หรือ Creative City” ภายใต้โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น ล้านนาตะวันออกสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมี นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ในนามของหน่วยงานดำเนินโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับและผ้าทอให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายใหม่ๆ และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนา ตะวันออกมุ่งสู่การเป็น Creative City หรือ World Craft City และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์แฟชั่นล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในตลาดแฟชั่นในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย) จำนวน 22 ราย

การดำเนินโครงการจะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมยกระดับอุตสาห กรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก พร้อมต่อยอดการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอมุ่งสู่ World Craft City หรือ Creative City โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก มุ่งสู่ World Craft City หรือ Creative City และกิจกรรมทดสอบตลาด ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและแฟชั่น มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจในแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ตรงกับกลุ่มตลาดเป้าหมายและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจที่จะ เลือก รับ ปรับ ใช้ และนำไปสู่การต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นล้านนาตะวันออก อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed