นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะถก ก.ต.ช.ครั้งที่ 3/2566 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะถก ก.ต.ช.ครั้งที่ 3/2566 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะถก ก.ต.ช.ครั้งที่ 3/2566 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทดแทนที่ว่าง และเห็นชอบการกำหนดขนาดสถานีตำรวจโดยคำนึงถึงปริมาณงาน ความหนาแน่นของประชากร

วันที่ 9 พ.ย.2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เลขานุการ

ที่ประชุมรับทราบงบกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา , รับทราบประกาศคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุ ก.ต.ช.ฯ ด้านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ,รายงานผลโครงการสำรวจความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ประเมินจำนวน 5 ด้าน (ยาเสพติด ป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวน การแจ้งเหตุด่วน และงานจราจร,หลักการประเมินแบบแข่งขันกับตนเองตามสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่ การประเมินจำนวน 2 ครั้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องหา ผู้เสียหาย ผู้แจ้งเหตุ ฯลฯ โดยพบว่าคะแนนในการประเมินครั้งที่สองมีคะแนนสูงขึ้นในทุกด้าน เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์กร และการเข้าถึงประชาชน แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทดแทนที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง และเห็นชอบการกำหนดขนาดสถานีตำรวจตามนัยมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยกำหนดให้สถานีตำรวจระดับใหญ่ ที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจดำรงตำแหน่ง “ผู้กำกับการ”,ระดับกลาง ที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจดำรงตำแหน่ง “ผู้กำกับการหรือสารวัตรใหญ่ (รอง ผกก.),ระดับเล็ก ที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจดำรงตำแหน่ง “สารวัตร” โดยคำนึงถึงปริมาณงาน ความหนาแน่นของประชากร สถานที่ตั้งของสถานีตำรวจ อัตรากำลังพล แล้วกำหนดสถานีตำรวจในระดับต่างๆ ในพื้นที่ บช.น. ภ.1–9 เรียบร้อยแล้ว จึงมาขอความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งจะนำมาใช้ในการแต่งตั้งระดับหัวหน้าสถานีตำรวจในวาระการแต่งตั้งครั้งนี้ โดยตำรวจผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผกก. ในครั้งแรก จะได้รับการแต่งตั้งในสถานีตำรวจระดับกลางก่อน จะไม่สามารถแต่งตั้งในระดับใหญ่ได้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การให้บริการประชาชน การป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ อาชญากรรมด้านต่างๆ การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจต้องมีความเป็นธรรม สำหรับสถานีตำรวจระดับเล็กในพื้นที่ต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ วิเคราะห์ศึกษายกระดับฐานะของสถานีตำรวจ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้เข้าไปช่วยเหลือ แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนการทำงานต่อไป

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed