ทต.อุโมงค์ คว้า 2 รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น ในการประกวด “นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566”

ทต.อุโมงค์ คว้า 2 รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น ในการประกวด “นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566”

เทศบาลตำบลอุโมงค์ คว้า 2 รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น ในการประกวด “นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566”

วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) ที่ ชั้น 3 ห้อง Auditorium ศูนย์การประชุม ซี อาเซียน พระราม 4 อาคารไทยเบฟควอเตอร์ นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางสาวบรรณฑวรรณ คำจิแจ่ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสราวุธ สมอินสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์๑ และนางสาวชฎารัตน์ ชัยวัตร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ เข้ารับโล่รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล มีนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลฯ

โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ คว้า 2 รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น ได้แก่ 1.โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลสวัสดิการสังคมตำบลอุโมงค์ (UMONG e-social welfare) 2.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Highbrid Classroom Solution) โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 20 หน่วยงาน ได้รับ“รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (DG Awards หรือ Digital Government Awards) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center: DGTi) ภายใต้การขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และงานให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ได้จัดโครงการประกวด “นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566” ขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อค้นหาและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ได้สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ และตอบโจทย์ประชาชน รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชัน การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *