จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เน้นย้ำ ห้ามจำหน่าย ในพื้นที่การแข่งขัน ฟุตบอลไทยแลนด์ลีค (สนาม อบจ.จังหวัดลำพูน) สถานที่ราชการต้องปิดป้ายประกาศให้เห็นชัดเจน

วันนี้ (8 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบสถานการณ์แนวโน้มปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนวโน้มปัญหาผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดลำพูนและทั่วประเทศ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดลำพูนในปี 2566 ให้คณะกรรมการรับทราบ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการจัดการจัดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบ คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ แนวทางการจัดการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีการแข่งขันฟุตบอล ริโว ไทยแลนด์ลีก 2023/24 เลค 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2566 ซึ่งทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยในเดือนสิงหาคม 2566 กำหนดแข่งขัน 2 ครั้ง วันที่ 14 , 25 แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนเดือนกันยายน 2566 แข่งขันวันที่ 23 เดือนตุลาคม 2566 แข่งขันวันที่ 6 , 28 เดือนพฤศจิกายน 2566 แข่งขันวันที่ 25 และเดือนธันวาคม 2566 แข่งขันวันที่ 10 , 24 เป็นอันเสร็จสิ้น

โดยมติในที่ประชุม ฯ รับทราบและให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม แนวทางจัดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ แนวทางการจัดการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ต่อไป
ในที่ประชุมวันนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้รายงานว่า ในปี 2566 สถิติของจังหวัดลำพูน พบตัวเลขนักดื่มหน้าใหม่ มีอายุเฉลี่ยเริ่มที่ 20.3 ปี แต่ภาพรวมอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจากปี 2560 (สำรวจข้อมูล ณ ปี 2564) ซึ่งมีการวัดสถิติทุกๆ 3 ปี ดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์จังหวัดลำพูนอยู่ที่ 0.634 เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ อัตราการสูบบุหรี่ลดลง จากปี 2560 (สำรวจข้อมูล ณ ปี 2564) การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า เยาวชนไทย 20 % เคยทดลองสูบบุหรี่ โดยซื้อบุหรี่ด้วยตนเองจากร้านสะดวกซื้อ- ร้านขายของชำถึง 64% และอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า จากปี 2560 จากข้อมูลสำคัญ พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 1 พอต เท่ากับการสูบบุหรี่ธรรมดาถึง 90 มวน หรือ 4.5 ซอง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบ

พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์การห้ามสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าแบบใหม่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปติด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจน โดยสามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 0-2590-3852 หรือ http://tas.go.th

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *