กองทัพบก ตั้งวอร์รูมติดตามการฝึกทหารใหม่ มุ่งฝึกอย่างปลอดภัย พร้อมดูแลครอบครัว กำชับทุกหน่วยบูรณาการทุกภารกิจร่วมกับ กอ.รมน. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กองทัพบก ตั้งวอร์รูมติดตามการฝึกทหารใหม่ มุ่งฝึกอย่างปลอดภัย พร้อมดูแลครอบครัว กำชับทุกหน่วยบูรณาการทุกภารกิจร่วมกับ กอ.รมน. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กองทัพบก ตั้งวอร์รูมติดตามการฝึกทหารใหม่ มุ่งฝึกอย่างปลอดภัยพร้อมดูแลครอบครัวกำชับทุกหน่วยบูรณาการทุกภารกิจร่วมกับ กอ.รมน. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (๑๓ พ.ย. ๖๖) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ในการประชุมครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกทหารใหม่โดยปัจจุบันกองทัพบกได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๖ ขึ้น เพื่อกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน รวมถึงระวังไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน หรือเกิดอุบัติเหตุจากการฝึก ดูแลสภาพจิตใจทหารใหม่ให้มีขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมกำชับให้ผู้ฝึกทหารใหม่ และผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น ให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่ และครอบครัวอย่างใกล้ชิด ส่วนในเรื่องการปรับสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกระเบียบวินัย ทักษะและอุดมการณ์ทางทหาร ให้ดำเนินการในลักษณะจากเบาไปหาหนัก เพื่อเสริมสร้างทหารใหม่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบก ยังสั่งการให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ ในเรื่องปัญหาของไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ การช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยหนาวและการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยให้หน่วยที่รับผิดชอบบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ กอ.รมน. ผ่านกลไกรอง ผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *