กองทัพบก จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 101

กองทัพบก จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 101

กองทัพบก จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 101

วันนี้ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 101 ณ ห้องจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกโดยมีนายทหารนักเรียน และนายทหารนักเรียนมิตรประเทศที่สำเร็จการฝึกอบรม ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 101 ทั้งสิ้น 250 นาย

โอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้มอบโล่รางวัลให้แก่ นายทหารนักเรียนที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม คะแนนรวมสูงสุด และรางวัลผลการศึกษาดีเยี่ยม วิชาเสนาธิการกิจ วิชายุทธวิธี วิชาการปฏิบัติการพิเศษ รางวัลผลการศึกษาดีเยี่ยม สำหรับนายทหารมิตรประเทศ รางวัลความประพฤติดีเยี่ยม และรางวัลผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยม และได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 101 มีใจความตอนหนึ่งว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในวันนี้ นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกองทัพและประเทศชาติ   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกองทัพหวังในความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาว่าจะช่วยพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนและศรัทธาจากประชาชน และเป็นหลักของประเทศชาติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้นายทหารนักเรียนชุดที่ 101 ได้เริ่มเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลา 49 สัปดาห์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อุดม การณ์ทหาร ตลอดจนบุคลิกภาพ สมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ให้แก่นายทหารนักเรียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ และสติปัญญาตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรม ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพบก

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed