นายกฯ พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่ จ.นราธิวาส

นายกฯ พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่ จ.นราธิวาส

นายกฯ พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่

จ.นราธิวาส และประชาชนนราธิวาส ย้ำรัฐบาลห่วงใยชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ทุกเชื้อชาติ ศาสนา

วันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส และประชาชนจังหวัดนราธิวาส กว่า ๕,0๐๐ คน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าโอทอป ชื่มชมกลุ่มร้านค้าต่าง ๆ ที่ได้รวมกลุ่ม

ผลิตสินค้าอย่างเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในครอบครัว พร้อมกับฝากให้ส่วนราชการในพื้นที่

คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำการผลิต รวมถึงจัดหาตลาดรองรับสินค้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพียงพอ

สามารถเลี้ยงตัวเองได้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบปะประชาชนตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีความห่วงใยชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับพี่น้อง

ในภูมิภาคอื่น 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

ในพื้นที่ ในด้านความมั่นคง ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงาน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ เพื่อหวังจะให้พี่น้องประชาชน

ดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุข จังหวัดนราธิวาสมีความเป็นพหวัฒนธรรมสูง มีการอยู่ร่วมกันของพี่น้องประชาชน

ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ดังนั้น จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม

ให้อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจกันและยอมรับให้เกียรติในความ

แตกต่างซึ่งกันและกัน ขอให้ภาคภูมิใจในความเป็นสังคมพหวัฒนธรรม ที่ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติสุข และขอให้สืบสานความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นพลัง

สำคัญที่จะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง คนในชุมชนก้าวเดินไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายรูปร่วมกับประชาชน

อย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,237 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed