จ.ยะลา แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2566 กลางเดือนสิงหาคมนี้ ขับเคลื่อนเป้าหมาย “ยะลา Durian City”

จ.ยะลา แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2566 กลางเดือนสิงหาคมนี้ ขับเคลื่อนเป้าหมาย “ยะลา Durian City”

จ.ยะลา แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2566 กลางเดือนสิงหาคมนี้ ขับเคลื่อนเป้าหมาย “ยะลา Durian City”

วันนี้ (19 กค. 2566) ที่บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผบก.ภ.จว.ยะลา และนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2566 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2566 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาทุกปี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา สู่สันติสุข ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” และตามคำขวัญของจังหวัดยะลา “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”ขับเคลื่อนเป้าหมาย “ยะลา Durian City” และยะลาเมืองแห่งผลไม้ของภาคใต้ตอนล่าง ส่งเสริมสร้างการรับรู้ว่าจังหวัดยะลาเป็นเมืองแห่งทุเรียนคุณภาพในนามของ “ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา” ให้เป็นที่ยอมรับและยกระดับราคาจำหน่ายสร้างความมั่นคงในด้านอาชีพแก่เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการตลาดผลไม้และการท่องเที่ยว ตามแนวทาง “กินทุเรียน แลหมอก ชมดอกไม้ได้ทั้งปีที่ยะลา” โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา สู่สันติสุขตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” และตามคำขวัญของจังหวัดยะลา “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดยะลา กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา ตลอดจนส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ชมนิทรรศการ”เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจคุณภาพ ยกระดับการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ นิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และ โอท็อป นิทรรศการสัมมาชีพชุมชน กิจกิจกรรมเชื่อมโยงเกษตรเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ กิจกรรมเสวนาส่งเสริมการเลี้ยงและทิศทางการตลาดแพะ กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากผลไม้ การแข่งขันอาหารคาวหวาน แปรรูปจากผลไม้ เวทีเจรจาธุรกิจ ผู้ประกอบการพบผู้ผลิต ขบวนแห่ผลไม้ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,221 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed